BEGAVÎ, Ali b. Abdülazîz - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEGAVÎ, Ali b. Abdülazîz

علي بن عبد العزيز البغوي
BEGAVÎ, Ali b. Abdülazîz
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 03.10.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/begavi-ali-b-abdulaziz
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "BEGAVÎ, Ali b. Abdülazîz", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/begavi-ali-b-abdulaziz (03.10.2023).
Kopyalama metni

Horasan’da Merverrûz ile Herat arasında bulunan Bağşûr (Bağ) kasabasında doğduğu ve buraya nisbet edildiği anlaşılan Begavî, daha sonra Mekke’ye yerleşti ve ölümüne kadar burada yaşadı. Affân b. Müslim, Ebû Ubeyd Kāsım b. Sellâm, Ka‘nebî ve Ali b. Ca‘d gibi şeyhlerden hadis dersi aldı. Ayrıca Ebû Ubeyd’den kıraat ilmini öğrendi. Kendisinden yeğeni Ebü’l-Kāsım el-Begavî, Da‘lec b. Ahmed, Taberânî ve tahsil için Mekke’ye gelen birçok hadisçi rivayette bulundu. Begavî doksan yaşını geçmiş olduğu halde Mekke’de vefat etti.

İbn Ebû Hâtim ondan sadûk, Dârekutnî ise sika diye söz ederken başta es-Sünen sahibi Nesâî olmak üzere diğer bazı âlimler, ücret almadan hadis okutmadığı için onu kınamış ve kendisinden rivayette bulunmamışlardır. Begavî ise mücâvir olması (aslen Mekkeli olmaması) ve sadece ilimle meşgul bulunması sebebiyle herhangi bir kazancı olmadığı için ücret aldığını söyleyerek kendisini savunmuştur. Ebû Ubeyd Kāsım b. Sellâm’ın Ġarîbü’l-ḥadîs̱, Kitâbü’l-Ḥayż ve Kitâbü’ṭ-Ṭahûr adlı eserlerini rivayet eden Begavî, nüshası bize kadar ulaşmamış olan büyük bir müsned de meydana getirmiştir. Bu eseri kendisinden Ebû Ali Hâmid b. Muhammed en-Nerevî rivayet etmiştir. Begavî’nin, hocası Ebû Ubeyd’den naklettiği hadisleri ihtiva eden bir de hadis cüzü bulunmaktadır (Zâhiriyye Ktp., nr. 98/7, vr. 92a-97a).


BİBLİYOGRAFYA

, VI, 196.

, XIV, 11-14.

, II, 622-623.

a.mlf., , III, 143.

a.mlf., , XIII, 348-349.

, IV, 241.

, II, 193.

, I, 161.

H. Schützinger, “Baḡavī”, , III, 407.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 339 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER