BOSNA-HERSEK - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BOSNA-HERSEK ile İLİŞKİLİ MADDELER

AVRUPA
Okyanusya’dan sonra dünyanın ikinci küçük kıtası.
SARAYBOSNA
Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin başşehri.
BOSNA EYALETİ
Osmanlılar zamanında Balkanlar’da önce sancak beyliği iken 1580’den itibaren beylerbeyilik olan bir idarî birim.
İZZETBEGOVİÇ, Aliya
Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı, siyaset adamı ve düşünür.
REÎSÜLULEMÂ
Bosna-Hersek’te Diyanet İşleri Başkanlığı makamı.
GAZİ HÜSREV BEY
Kanûnî Sultan Süleyman döneminde Bosna bölgesinde önemli hizmetlerde bulunan Osmanlı sancak beyi.
ALİ FEHMİ CÂBİÇ
Bosna-Hersek müslümanlarının dinî lideri ve Arap edebiyatı âlimi.
ORIJENTALNI INSTITUT u SARAJEVU
Saraybosna şarkiyat enstitüsü.
MOSTAR
Bosna-Hersek’te tarihî bir şehir.
YUGOSLAVYA
Balkanlar’da 1990’lı yıllarda dağılan federal devlet.
BALKANLAR
Avrupa kıtasının güneydoğusunda yarımada.
RUMELİ
Osmanlılar’ın Balkan yarımadasına verdikleri coğrafî isim ve bu bölgeyi içine alan eyalet.
ÎSÂ BEY
XV. yüzyıl ortalarında Üsküp ve Bosna sancak beyliklerinde bulunan uç beyi.
TOPAL OSMAN PAŞA
Bosna-Hersek valisi.
HASAN KÂFÎ AKHİSÂRÎ
Uṣûlü’l-ḥikem adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlim ve müellifi.
KARABEG, Ali Rıza
Boşnakça ilk Kur’an tercümesini yapan âlim.
ABDULLAH BOSNEVÎ
Fuṣûṣü’l-ḥikem şerhiyle tanınan âlim ve mutasavvıf.
OKİÇ, Muhammed Tayyib
Bosna-Hersekli âlim.
KREŞEVLYAKOVİÇ, Hamdiya
Boşnak asıllı tarihçi ve âlim.
MEHMED TEVFİK BOSNEVÎ
Halvetî-Şâbânî şeyhi.
PRILOZI za ORIJENTALNU FILOLOGIJU
Saraybosna’da Şarkiyat Enstitüsü tarafından yayımlanan ilmî dergi.
İSLÂM KONFERANSI TEŞKİLÂTI
İslâm ülkelerini bir çatı altında toplayan milletlerarası kuruluş.
BİHAÇ
Bosna’da tarihî bir şehir.
BANALUKA
Bosna-Hersek’te bir şehir.
TRAVNİK
Bosna-Hersek’te tarihî bir kasaba.
TREBİNYE
Bosna-Hersek’te tarihî bir şehir.
MAGLAY
Bosna’da tarihî bir şehir.
FOÇA
Bosna-Hersek’te Ceotina nehrinin Drina’ya kavuştuğu yerde bulunan bir şehir.
TUZLA
Bosna-Hersek’te tarihî bir şehir.
İZVORNİK
Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nde tarihî bir kasaba olan Zvornik’in Osmanlı dönemindeki adı.
KONİÇE
Bosna-Hersek’te tarihî bir kasaba.
NEVESİN
Bosna-Hersek’te eski bir Osmanlı kasabası.
USTULÇE
Bosna-Hersek’te tarihî bir kasaba.
POÇİTEL
Bosna-Hersek’te tarihî küçük bir kasaba.
LİVNO
Bosna’nın batısında eski bir Osmanlı kasabası.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER