EMEVÎLER - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

EMEVÎLER ile İLİŞKİLİ MADDELER

الأمويون
MUÂVİYE b. EBÛ SÜFYÂN
Sahâbî, Emevî hilâfetinin kurucusu (661-680).
Saltanata dönüştürdükleri kurum
HİLÂFET
İslâm tarihinde devlet başkanlığı kurumu.
ABDULLAH b. ZÜBEYR b. AVVÂM
Emevî hânedanına karşı halifeliğini ilân eden ve abâdileden biri olan sahâbî.
Hilâfet merkezleri
ŞAM
İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden biri, günümüzde Suriye’nin başşehri.
ÖMER b. ABDÜLAZÎZ
Emevî halifesi (717-720).
HACCÂC b. YÛSUF es-SEKAFÎ
Zalim lakabıyla meşhur Emevî valisi.
Ünlü mimari eserlerinden biri
EMEVİYYE CAMİİ
İslâm dinî mimarisinin bugüne kadar ayakta kalabilen ilk muhteşem örneği.
KUBBETÜ’s-SAHRE
Kudüs haremindeki kutsal kaya üzerinde yer alan, Emevî Halifesi Abdülmelik b. Mervân’ın yaptırdığı ortası kubbeli sekizgen yapı.
Uzun süre hâkimiyetlerinde kalan bölge
ENDÜLÜS
İslâm hâkimiyetindeki İspanya.
Kendilerine son veren hanedan
ABBÂSÎLER
Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın soyundan gelen ve 750-1258 yılları arasında hüküm süren hânedan.
BATTAL GAZİ
Emevîler devrinde Anadolu’da Bizans’a karşı yapılan savaşlarda ün kazanmış, müslümanlar ve bilhassa Türkler arasında büyük bir gazi-velî hüviyetiyle yüceltilip destan kahramanı yapılmış müslüman emîr.
Irkçı ve ayrımcı muamelelerine maruz kalan gruplar
MEVÂLÎ
Arap olmayan müslüman halklar için kullanılan bir terim.
ZAP SUYU SAVAŞI
Emevîler’le Abbâsîler arasında meydana gelen ve Emevîler’in yıkılışıyla sonuçlanan savaş (132/750).
Batı'daki Emevî ilerleyişini durduran savaş
BELÂTÜŞŞÜHEDÂ
Abdurrahman el-Gāfikī kumandasındaki İslâm ordusuyla Charles Martel’in emrindeki Frank kuvvetleri arasında Poitiers yakınlarında meydana gelen savaş (114/732).
YEZÎD I
Emevî halifesi (680-683).
MUÂVİYE b. YEZÎD
Emevî halifesi (683-684).
MERVÂN I
Emevî halifesi ve Mervânî kolunun kurucusu (684-685).
ABDÜLMELİK b. MERVÂN
Emevî halifesi (685-705).
VELÎD I
Emevî halifesi (705-715).
SÜLEYMAN b. ABDÜLMELİK
Emevî halifesi (715-717).
YEZÎD II
Emevî halifesi (720-724).
HİŞÂM b. ABDÜLMELİK
Emevî halifesi (724-743).
VELÎD II
Emevî halifesi (743-744).
YEZÎD III
Emevî halifesi (Nisan 744 – Ekim 744).
İBRÂHİM b. VELÎD
Emevî halifesi (744).
MERVÂN II
Son Emevî halifesi (744-750).
ABDURRAHMAN I
Endülüs Emevî Devleti’nin kurucusu (756-788).
ZİYÂD b. EBÎH
Emevîler’in Irak valisi.
HİŞÂM III
Endülüs Emevî Devleti’nin son halifesi (1027-1031).
UBEYDULLAH b. ZİYÂD
Emevî valisi.
VELÎD b. UTBE
Emevîler’in Medine valisi.
HÂLİD b. ABDULLAH el-KASRÎ
Emevîler’in Mekke ve Irak valilerinden.
MÛSÂ b. NUSAYR
Mağrib-i Aksâ ve Endülüs’ü fetheden Emevî kumandanı.
MÜHELLEB b. EBÛ SUFRE
Emevîler’in Horasan valisi, Mühellebîler’in atası.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER