HAYREDDİN PAŞA, Tunuslu - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HAYREDDİN PAŞA, Tunuslu ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Yakın dostu
MUHAMMED BAYRAM
Tunuslu tarihçi, gazeteci ve yazar.
Hizmetinde bulunduğu Tunus beyi
AHMED BEY
Osmanlı Devleti yönetimindeki Tunus’ta 1705-1881 yılları arasında hüküm süren Hüseynî hânedanının onuncu beyi (1837-1855).
Yenilikçi fikirlerinden etkilendiği şahıs
KĀBÂDÛ
Tunuslu edip ve şair.
Sadrazamlık vazifesindeki selefi
SAFFET MEHMED ESAD PAŞA
Osmanlı devlet adamı, Hariciye nâzırı ve sadrazam.
Sadrazamlık vazifesindeki halefi
ÂRİFÎ AHMED PAŞA
Osmanlı başvekili.
Siyasî ve içtimaî tarihinde etkin olduğu ülke
TUNUS
Kuzey Afrika’da ülke.
Yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek amacıyla kurulan cemiyet
HALDÛNİYYE
Tunus’ta meşhur mütefekkir İbn Haldûn’un adına nisbetle kurulan bir kültür cemiyeti.
ISLAH
İslâmî değerleri, inanç ve yaşama biçimini yeniden ihya etmeyi amaçlayan düşünce ve faaliyetleri ifade etmek üzere kullanılan bir terim.
SADRAZAM
Osmanlılar’da devlet idaresinin padişah vekili olarak önde gelen sorumlusu, başvezirin unvanı.
Yenilikçi fikirlerinden etkilendiği şahıs
RİYÂHÎ
Mâlikî fakihi, müderris, şair ve sûfî.
Çağdaşı
SENÛSÎ, Muhammed b. Osman
Tunuslu şair, tarihçi ve yazar.
Çağdaşı
ŞEYH ZÂFİR
Şâzelî-Medenî tarikatı şeyhi.
Çağdaşı
ESAD EFENDİ, Uryânîzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Azledilmesinde rol oynadığı hidiv
İSMÂİL PAŞA, Hidiv
Mısır valisi ve Mısır’ın ilk hidivi (1863-1879).
Fikirlerinden etkilenen yayın organı
SEBÎLÜRREŞÂD
Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip Fergan’ın yayımladığı dergi.
Fikirlerine ilgi gösteren şahıslardan
MUHAMMED ABDUH
Mısırlı İslâm düşünürü, yenilik hareketinin öncülerinden.
Fikirlerine ilgi gösteren şahıslardan
EFGĀNÎ, Cemâleddin
İslâmî uyanışı etkileyen XIX. yüzyıl fikir ve siyaset adamlarından.
Akvemü’l-mesâlik adlı eserinin mukaddimesini Türkçe’ye çeviren şahıs
ABDURRAHMAN SÜREYYÂ, Mîrdûhîzâde
Belâgatla ilgili kitap ve makaleleriyle tanınan gazeteci-yazar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER