İBN EBÛ LEYLÂ, Abdurrahman - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN EBÛ LEYLÂ, Abdurrahman ile İLİŞKİLİ MADDELER

عبد الرحمن بن أبي ليلى
Hocası
ALİ
İlk müslümanlardan, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü (656-661).
Hocası
ABDULLAH b. MES‘ÛD
İlk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşereden biri, Kûfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusu.
Hocası
SEHL b. HUNEYF
Sahâbî.
Hocası
ENES b. MÂLİK
Hz. Peygamber’e hizmetiyle tanınan ve en çok hadis rivayet eden sahâbîlerden biri.
Hocası
BERÂ b. ÂZİB
Hadis rivayetiyle meşhur sahâbî.
Hocası
EBÛ SAÎD el-HUDRÎ
Çok hadis rivayet eden yedi sahâbîden biri.
Hocası
SA‘D b. EBÛ VAKKĀS
Aşere-i mübeşşereden olan sahâbî, kumandan.
Hocası
BİLÂL-i HABEŞÎ
Hz. Peygamber’in ilk müezzini olan sahâbî.
Hocası
EBÛ ZER el-GIFÂRÎ
Servet terâkümü konusundaki görüş ve mücadelesiyle tanınan sahâbî.
Hocası
ABDULLAH b. ABBAS
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.
Hocası
EBÛ EYYÛB el-ENSÂRÎ
Hicret sırasında Hz. Peygamber’i Medine’de evine misafir eden ve Türkiye’de “Eyüp Sultan” unvanıyla anılan sahâbî.
Hocası
EBÜ’d-DERDÂ
Dımaşk kadılığı ve Kur’an muallimliği yapan sahâbî.
Öğrencisi
ATÂ b. SÂİB
Kûfeli muhaddis tâbiî.
Öğrencisi
MÜCÂHİD b. CEBR
Tâbiîn neslinin önde gelen müfessirlerinden.
Öğrencisi
A‘MEŞ
Hadis, kıraat ve ferâiz sahalarındaki bilgisiyle tanınan tâbiîn nesline mensup âlim.
Öğrencisi
İBN SÎRÎN
Rüya tabiriyle tanınan hadis ve fıkıh âlimi, tâbiî.
Öğrencisi
SÂBİT el-BÜNÂNÎ
Basralı muhaddis, âbid ve zâhid.
Çağdaşı
İBNÜ’l-EŞ‘AS, Abdurrahman b. Muhammed
Halifeliğini ilân eden âsi Emevî kumandanı.
Çağdaşı
HACCÂC b. YÛSUF es-SEKAFÎ
Zalim lakabıyla meşhur Emevî valisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER