« Madde sayfasına git

İHSÂÜ’l-ULÛM ile İLİŞKİLİ MADDELER

إحصاء العلوم
FÂRÂBÎ
İslâm felsefesini metot, terminoloji ve problemler açısından temellendiren ünlü Türk filozofu.
Bu türün günümüze ulaşmayan ilk örneklerinden birisini veren âlim
KİNDÎ, Ya‘kūb b. İshak
İlk İslâm filozofu ve Meşşâî okulunun kurucusu.
Benzer bir diğer eser
CEVÂMİU’l-ULÛM
İbn Ferîgūn’un X. yüzyılda kaleme aldığı ilimlerin tasnifine dair ansiklopedik eseri.
Benzer bir diğer eser
RESÂİLÜ İHVÂNİ’s-SAFÂ
IV. (X.) yüzyılda İhvân-ı Safâ tarafından yazılan ansiklopedik eser.
Benzer bir diğer eserin yazarı
HÂRİZMÎ, Muhammed b. Ahmed
Mefâtîḥu’l-ʿulûm adlı ansiklopedik eseriyle tanınan İslâm âlimi.
Benzer bir diğer eser
CÂMİU’l-ULÛM
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) Farsça ansiklopedik eseri.
Benzer bir diğer eser
MİFTÂHU’s-SAÂDE
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) ilimler tarihi ve tasnifiyle ilgili Arapça biyobibliyografik ve ansiklopedik eseri.
Tertîbü’l-ʿulûm adlı benzer bir diğer eserin yazarı
SAÇAKLIZÂDE MEHMED EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Benzer bir diğer eser
KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’l-FÜNÛN ve’l-ULÛM
Tehânevî’nin (ö. 1158/1745’ten sonra) çeşitli ilimlere ait terimler ansiklopedisi.
Benzer bir diğer eser
EBCEDÜ’l-ULÛM
Sıddîk Hasan Han’ın (ö. 1890) ilimlerin tasnifine dair ansiklopedik eseri.
ANSİKLOPEDİ
Çeşitli alanlarda bilgi edinme ihtiyacına özlü şekilde cevap veren bir müracaat eseri türü.
İLİM
İslâm kültüründe ilâhî ve beşerî bilgi yanında bilim için de kullanılan kapsamlı bir terim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.