KARAMANOĞULLARI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KARAMANOĞULLARI ile İLİŞKİLİ MADDELER

Mensup oldukları boy
AVŞAR
Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri.
MEHMED BEY, Karamanoğlu
Karamanoğulları Beyliği’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (1263-1277).
ALÂEDDİN BEY
Karamanoğulları Devleti’nin tanınmış beylerinden (1361-1398).
Karaman'a beylik veren sultan
KILICARSLAN IV
Anadolu Selçuklu sultanı (1249-1254, 1257-1266).
Alâeddin Bey'in Osmanlılar ve Memlükler aleyhine teşvik ettiği hükümdar
TİMUR
Timurlu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1370-1405).
Mücadele ettikleri kişi
KADI BURHÂNEDDİN
Kendi adıyla anılan devletin kurucusu, âlim ve şair.
Alâeddin Bey'in damadı olduğu padişah
MURAD I
Osmanlı padişahı (1362-1389).
Alâeddin Bey'in savaştığı, mağlup olduğu ve emriyle öldürüldüğü kayınbiraderi
BAYEZİD I
Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1389-1403).
Tâceddin İbrâhim Bey'in kız kardeşi ile evlendiği padişah
MURAD II
Osmanlı padişahı (1421-1444, 1446-1451).
Karamanoğulları'na son veren padişah
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
ŞİKÂRÎ
Karamanoğulları Tarihi diye bilinen eserin müellifi.
AHMED b. ABDULLAH b. ASLÎ
Karamanoğulları döneminde yaşayan mimar ve çini ustası.
Tâceddin İbrâhim Bey'le görüşen ve hakkında bilgi veren seyyah
BERTRANDON de la BROQUIÈRE
XV. yüzyılda Osmanlı topraklarında ve Anadolu’da dolaşan Fransız seyyahı.
Karamanoğlu Mehmed Bey'in mücadele ettiği topluluk
MOĞOLLAR
Ortaçağ dünya tarihinde önemli rol oynayan ve özellikle İslâm dünyasındaki tahribatıyla tanınan bir kavim.
Alâeddin Bey'in Memlükler'e karşı desteklediği beylik
RAMAZANOĞULLARI
Adana ve Çukurova yöresinde beylik kuran bir Türkmen hânedanı (1352-1608).
Mücadele ettikleri beylik
ERETNAOĞULLARI
1335-1381 yılları arasında Sivas ve Kayseri merkez olmak üzere Anadolu’da hüküm süren bir Türk beyliği.
Mücadele ettikleri devlet
MEMLÜKLER
Mısır, Suriye ve Hicaz’da hüküm süren müslüman Türk devleti (1250-1517).
Bedreddin İbrâhim Bey’den itibaren beyliğin başşehri
KARAMAN
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu bir kesimi İç Anadolu, diğer kesimi Akdeniz bölgesinde bulunan il.
Beyliğin hâkim olduğu şehirlerden
KONYA
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
İBRÂHİM BEY İMARETİ ve KÜMBETİ
Karaman’da XV. yüzyılda yapılmış imaret ve kümbet.
TAŞKIN PAŞA KÜLLİYESİ
Nevşehir Ürgüp Taşkınpaşa (Damsa-Damse) köyünde XIV. yüzyılda yaptırılan külliye.
MEVLÂNÂ KÜLLİYESİ
Konya’da Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin türbesi etrafında oluşan bir tarikat külliyesi.
HATUNİYE MEDRESESİ
Karaman’da XIV. yüzyıla ait medrese.
AKMEDRESE
Niğde’de Karamanoğulları devrinde yapılmış bir medrese.
HAS BEY DÂRÜLHUFFÂZI
Konya’da Karamanlılar dönemine ait bir dârülhuffâz.
HOCA MAHMUD DÂRÜLHUFFÂZI ve MESCİDİ
Karaman’da esası XV. yüzyılda yapılmış bir külliye.
Tâceddin İbrâhim Bey'in oturduğu saray
ALÂEDDİN KÖŞKÜ
Konya’da Selçuklu sultanlarının sarayının kalıntısı.
ALÂEDDİN BEY TÜRBESİ
Karaman’da Hisar mahallesinde XIV. yüzyıl sonlarına ait türbe.
KARAMAN MEVLEVÎHÂNESİ
Karaman’da XIV. yüzyılda kurulan, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin annesiyle ağabeyinin medfun bulunduğu Mevlevî tekkesi.
ALAKÖPRÜ
Ermenek-Anamur yolunda, Göksu üzerinde Karamanoğulları devrine ait bir köprü.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER