KIYAMET - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KIYAMET ile İLİŞKİLİ MADDELER

القيامة
ÂHİRET
Dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayat.
ÂHİR ZAMAN
Dünyanın son günleri veya sonu anlamında kullanılan bir terim.
KIYAMET ALÂMETLERİ
Kozmolojik düzenin bozulmasından önce meydana gelecek olan ve bu sürecin jeolojik zaman ölçüsüyle yaklaştığına işaret eden belirtiler.
SÛR
Kıyametin kopmasını ve insanların yeniden dirilmesini ifade eden bir Kur’an terimi.
BA‘S
Kıyametin kopmasından sonra Allah tarafından ölülerin diriltilmesi hadisesi.
HAŞİR
Kıyamet gününde diriltilecek olan mükelleflerin hesaba çekilmek üzere bir araya toplanması anlamında bir terim.
ARASÂT
Kıyamet gününde insanların toplanacağı yerin bir adı.
HESAP
Mükellef insanların dünyadaki inanç ve davranışlarından dolayı âhirette hesaba çekilmeleri anlamında bir terim.
SUAL
Mükellef insanların dünyadaki inanç ve davranışlarından kabirde ve kıyamet gününde sorguya çekilmeleri anlamında terim.
MÎZAN
Mükelleflerin iman ve amellerinin kıyamet gününde değerlendirilmesini sağlayan şey anlamında Kur’an terimi.
CENNET
Bütün dinî inanışlara göre müminlerin ölümden veya kıyametin kopmasından sonra sonsuz mutluluk içinde yaşayacakları yer.
CEHENNEM
İnkârcıların ve günahkârların âhirette cezalandırılacakları yer.
SÂAT
Daha çok kıyametin kopma zamanı ve kıyamet günü anlamında kullanılan bir Kur’an terimi.
FEZA‘
Kıyametin isimlerinden biri.
ÂZİFE
Kıyametin kopacağı günün veya kıyametin isimlerinden biri.
BATŞE-i KÜBRÂ
Kur’ân-ı Kerîm’de Bedir Gazvesi veya kıyamet günü için kullanılan bir tabir.
İSRÂFİL
Dört büyük melekten biri olup kıyamet gününde sûra üflemekle görevlidir.
ŞEFAAT
Âhirette peygamberlerin ve kendilerine izin verilen kimselerin müminlerin bağışlanması için Allah katında niyazda bulunmaları anlamında bir terim.
LİVÂÜ’l-HAMD
Hz. Peygamber’in kıyamet gününde sahip olup müminleri himayesi altına alacağı mânevî nitelikli sancak.
MAKĀM-ı MAHMÛD
Hz. Peygamber’in kıyamet gününde sahip olacağı mânevî konumu ifade eden bir tabir.
ÖLÜM
BERZAH
Kelâm, tasavvuf ve İşrâkī felsefede değişik mânalarda kullanılan bir terim.
KABİR
A‘RÂF
Cennetle cehennemi birbirinden ayıran bölgedeki surun yüksek kısmının adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER