KONEVÎ, Alâeddin - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KONEVÎ, Alâeddin ile İLİŞKİLİ MADDELER

علاء الدين القنوي
Müntesibi olduğu mezhep
ŞÂFİÎ MEZHEBİ
Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.
Hocası
İBN DAKĪKUL‘ÎD
Müctehid âlim ve muhaddis.
Hocası
İBNÜ’z-ZEMLEKÂNÎ
Şâfiî fakihi ve kādılkudât.
Hocası
İBN KAYYİM el-CEVZİYYE
İslâm bilimlerinin birçok alanında eser vermiş Hanbelî âlimi.
Hocası
DİMYÂTÎ, Abdülmü’min b. Halef
Muhaddis.
Öğrencisi
İSNEVÎ
Şâfiî fakihi.
Öğrencisi
İBN AKĪL, Bahâeddin
İbn Mâlik et-Tâî’nin el-Elfiyye’sine yazdığı şerhle tanınan dil ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
İBN BALABÂN
Hanefî fakihi ve hadis âlimi.
Öğrencisi
İBN MERZÛK el-HATÎB
Mâlikî fakihi, muhaddis, hatip ve devlet adamı.
Öğrencisi
İBN KESÎR, Ebü’l-Fidâ
Tarihçi, müfessir, muhaddis ve Şâfiî fakihi.
Öğrencisi
ZEHEBÎ
Hadis hâfızı, tarihçi ve kıraat âlimi.
Çağdaşı
MUHAMMED b. KALAVUN
Memlük sultanı (1293-1294, 1299-1309, 1310-1341).
Üzerine şerh yazdığı eser
et-TAARRUF
Muhammed b. İbrâhim el-Kelâbâzî’nin (ö. 380/990) tasavvufa dair eseri.
Üzerine şerh yazdığı eser
el-HÂVİ’s-SAGĪR
Abdülgaffâr b. Abdülkerîm el-Kazvînî’nin (ö. 665/1266) Şâfiî fıkhına dair eseri.
Üzerine muhtasar yazdığı eser
el-MİNHÂC fî ŞUABİ’l-ÎMÂN
Ebû Abdullah el-Halîmî’nin (ö. 403/1012) iman esasları, bazı fıkıh konuları ve ahlâk kurallarına dair eseri.
Üzerine muhtasar yazdığı eser
el-MEÂLİM
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) usûlü’d-dîn, usûl-i fıkıh, fıkıh, hilâf ve cedel konularına dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER