MİNKĀRÎZÂDE YAHYÂ EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MİNKĀRÎZÂDE YAHYÂ EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Kur’an öğrendiği hocası
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
Mülâzımı olduğu kişi
ESAD EFENDİ, Hocazâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Selefi
SEYYİD MEHMED EMİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Talebesi ve halefi
ÇATALCALI ALİ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Hastalığı sırasında nâibi olarak fetva hazırlama görevi verilen kişi
MEHMED EMİN EFENDİ, Ankaravî
Osmanlı şeyhülislâmı.
Kızı tarafından torunu
DAMADZÂDE AHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Talebesi
MEHMED EFENDİ, İmâm-ı Sultânî
Osmanlı şeyhülislâmı.
Talebesi
ABDÜRRAHİM EFENDİ, Menteşzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Talebesi
MİRZA MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Talebesi
ATÂULLAH MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Sabatay Sevi'nin İslâmiyet'i kabul etmesinde birlikte rol oynadığı kişi
MEHMED EFENDİ, Vanî
Vâiz ve müfessir.
Sorgulamasını yapan heyette yer aldığı kişi
SABATAY SEVİ
Mesihlik iddia ederek en büyük mesihçilik hareketlerinden birine yol açan ve müslüman olduktan sonra dönme cemaatini kuran yahudi mistik.
FETÂVÂ-yı MİNKĀRÎZÂDE
Şeyhülislâm Minkārîzâde Yahyâ Efendi’nin (ö. 1088/1678) fetvalarını bir araya getiren eser.
Müderrislik yaptığı medrese
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
Kadılık yaptığı yer
MEKKE
Kâbe’nin bulunduğu ve hac ile umre ibadetinin ifa edildiği kutsal şehir.
Kadılık yaptığı yer
KAHİRE
Mısır’ın başşehri.
Kadılık yaptığı yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER