MOLLA GÜRÂNÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MOLLA GÜRÂNÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Görüşüp iltifatına mazhar olduğu Osmanlı padişahı
MURAD II
Osmanlı padişahı (1421-1444, 1446-1451).
Şehzadeliğinde hocası olduğu, tahta çıktığında kazaskerlik ve İstanbul müftülüğü (şeyhülislâmlık) yaptığı padişah
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Döneminde İstanbul müftülüğü (şeyhülislâmlık) görevini sürdürdüğü padişah
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Yakın çevresinde yer aldığı Memlük sultanı
ÇAKMAK, el-Melikü’z-Zâhir
Memlük sultanı (1438-1453).
Hocası
MAKRÎZÎ
Mısırlı tarihçi.
Hocası
İBN HACER el-ASKALÂNÎ
Ünlü hadis âlimi ve hâfızı.
Hac dönüşünde tanışıp Anadolu'ya gelmesini sağlayan âlim
MOLLA YEGÂN
Osmanlı âlimi.
Makrîzî'ye göre doğduğu yer
ŞEHRİZOR
Kuzey Irak’ta tarihî bölge.
Padişahı fethi için teşvik ettiği, fethinden sonra Arapça fetihnamesini hazırladığı şehir
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Kadılık yaptığı ve vakıflarının idaresiyle görevlendirildiği şehir
BURSA
Marmara bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Fıkıh müderrisi olarak görev yaptığı medresenin bulunduğu yer
BERKUK KÜLLİYESİ
Memlük Sultanı Berkuk’un (ö. 801/1399) Kahire’de yaptırdığı külliye.
Medresesinde görev yaptığı yer
YILDIRIM KÜLLİYESİ
XV. yüzyılda Bursa’da inşa edilen külliye.
Fıkıh usulüne dair eserine şerh yazdığı âlim
SÜBKÎ, Tâceddin
Şâfiî fakihi ve biyografi yazarı.
İstanbul fethi hakkında Memlük sultanına gönderilmek üzere yazdığı fetihnâmenin yer aldığı eser
MÜNŞEÂTÜ’s-SELÂTÎN
Feridun Ahmed Bey’in (ö. 991/1583) hükümdar mektupları ile ferman, berat, fetihnâme vb. sûretlerini topladığı eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER