ARİF NEVŞAHİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ARİF NEVŞAHİ

Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İranî Diller ve Edebiyatları, Tasavvuf, Urdu ve Mücavir Diller ve Edebiyatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ARŞÎ
Hindistanlı edebiyatçı, şair, yazar ve nâşir.
BEDRÎ-i KEŞMÎRÎ
Fars edebiyatı şairi, tezkire yazarı ve mutasavvıf.
LÂHÛRÎ, Gulâm Server
Hindistanlı tarihçi ve şair.
MUHTÂRÜDDİN AHMED
Hindistanlı âlim, Arap ve Fars dilleri araştırmacısı, nâşir.
NEVŞÂHÎ
Pakistanlı Nevşâhiyye şeyhi, tarihçi, hattat ve şair.
NEVŞÂHİYYE
Kādiriyye tarikatının Hâci Muhammed Nevşah Gencbahş’a (ö. 1064/1654) nisbet edilen Hindistan kolu.
PÎR MUHAMMED HASAN
Pakistanlı yazar, nâşir ve mütercim.
RÂŞİDÎ, Pîr Hüsâmeddin
Pakistanlı tarihçi, biyografi yazarı, gazeteci ve nâşir.
TÎK ÇEND
Farsça sözlük yazarı ve şair.
URDUCA / 2. Bölüm: Edebiyat
Pakistan’ın resmî ve millî dili.
YA‘KŪB-i ÇERHÎ
Nakşibendî şeyhi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER