FİKRET SARICAOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

FİKRET SARICAOĞLU

Müellif toplam 21 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Toplumları ve Coğrafyası, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DERVİŞ PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
EBÛ BEKİR b. BEHRÂM
Osmanlı coğrafyacısı.
HACI İVAZ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
HARİTA / 2. Bölüm: Osmanlı Dönemi
Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının coğrafî ve topografik durumunu gösteren çizim.
HASAN PAŞA, Seyyid
Osmanlı sadrazamı.
HASAN PAŞA, Şerif
Osmanlı sadrazamı.
HÜSEYİN PAŞA, Mere
Osmanlı vezîriâzamı.
İHLÂSÎ, Şeyh Mehmed
Kâtib Çelebi’nin Latince’den tercüme eserlerindeki yardımcısı, mühtedi Fransız rahibi.
İVAZZÂDE HALİL PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
İZZET MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
KALAFAT MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
KARAVEZİR MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
KİTÂB-ı BAHRİYYE
Pîrî Reis’in (ö. 960/1553) Ege ve Akdeniz kıyılarını tasvir eden coğrafî eseri.
MEHMED PAŞA, Dârendeli
Osmanlı sadrazamı.
MEHMED PAŞA, Derviş
Osmanlı sadrazamı.
MELEK AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
NAKŞİDİL SULTAN
Sultan II. Mahmud’un annesi.
OSMAN III
Osmanlı padişahı (1754-1757).
RÛZNÂME
Genel olarak günlük tarzında yazılmış, özel olarak padişahların günlük faaliyetlerinin kaydedildiği tarihî eserlere verilen ad.
SIR KÂTİBİ / 2. Bölüm: Osmanlılar'da
Bazı İslâm devletlerinde başlıca görevi hükümdarın özel kâtipliği olan memur; Memlükler’de Dîvân-ı İnşâ başkanı.
SİYAVUŞ PAŞA, Köprülü Damadı
Osmanlı vezîriâzamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER