HALİL TOKER - TDV İslâm Ansiklopedisi

HALİL TOKER

Müellif toplam 14 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MESNEVİ / 3. Bölüm: URDU EDEBİYATI
Fars, Türk ve Urdu edebiyatlarında birbiriyle kafiyeli ikişerli mısralardan oluşan nazım şekli.
MÎR MUHAMMED TAKĪ
Urdu edebiyatının tanınmış şairi ve tezkire yazarı.
MÜ’MİN
Urdu edebiyatında gazelleriyle tanınan şair.
NÂSİH
Hindistanlı gazel şairi.
PENCAP / 2. Bölüm: Pencap Dili
Günümüzde büyük kısmı Pakistan’da, küçük bir kısmı Hindistan’da kalan bölge.
PEŞTU DİLİ
Afganistan’da ve Pakistan’ın kuzeyinde konuşulan dil.
RUSVÂ
Urduca roman yazarı.
SEVDÂ-yı DİHLEVÎ
Urdu şairi.
SÜRÛR
Urdu edip ve şairi.
ŞEBBÎR HASAN HAN
Pakistanlı şair.
ŞEVK, Tasadduk Hüseyin
Mesnevileriyle tanınan Urdu şairi.
URDUCA / 1. Bölüm
Pakistan’ın resmî ve millî dili.
ZEVK, Muhammed İbrâhim
Kaside ve gazelleriyle tanınan Urdu şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER