HALİM ÖZNURHAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

HALİM ÖZNURHAN

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABBÂSÎ, Abdürrahîm
Hadis, tefsir, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
BUHÂRÎ, Cüneyd b. Muhammed
Nijeryalı âlim, şair ve devlet adamı.
CEKENÎ
Moritanyalı nahiv, mantık, fıkıh ve kelâm âlimi, eğitimci.
ISTILAH
Bir ilim, sanat, meslek veya uzmanlıkla ilgili kavramı belirten kelime, terim.
İBNÜ’s-SERRÂC eş-ŞENTERÎNÎ
Endülüslü Arap dili ve edebiyatı âlimi.
SAKR, Seyyid Ahmed
Mısırlı nâşir, edip ve yazar.
TÂDİLÎ
Faslı âlim, mütefekkir ve edip.
TASRΑ
Beytin her iki mısraını kafiyeli yapma anlamında edebiyat terimi.
TATRÎZ
Sözü vezin ve secide eşdeğer öğelerle süslemek anlamında bedî‘ sanatı terimi.
ZEVZENÎ, Abdullah b. Muhammed
Ḥamâsetü’ẓ-ẓurefâʾ adlı şiir antolojisiyle tanınan şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER