İNCİ KOÇAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

İNCİ KOÇAK

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHFEŞ el-ASGAR
Kûfe dil mektebi âlimlerinden.
AHFEŞ el-EKBER
Arap dili âlimi.
AHFEŞ el-EVSAT
Basra dil mektebinin tanınmış âlimi.
İBN ABDÛN el-FİHRÎ
Endülüslü vezir, kâtip ve şair.
İBN HAMDÛN
et-Teẕkiretü’l-Ḥamdûniyye adlı eseriyle tanınan edip, şair ve tarihçi.
İBNÜ’l-HEBBÂRİYYE
Arap şairi ve edibi.
MİS‘AR b. MÜHELHİL
Arap seyyahı ve şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER