M. CÜNEYT KAYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. CÜNEYT KAYA

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, İlimler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEDEVÎ, Abdurrahman
Mısırlı felsefeci.
EHVÂNÎ, Ahmed Fuâd
Mısırlı felsefeci.
ERİŞİRGİL, Mehmet Emin
Felsefeci, eğitimci ve siyaset adamı.
İBN AHÎ HİZÂM
İslâm dünyasında baytarlıkla ilgili ilk telif kitabın yazarı.
İBNÜ’d-DELLÂC
Mağribli tabip.
SAÎDÂN, Ahmed Selîm
İslâm matematik tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Filistinli âlim.
YUHANNÂ b. BITRÎḲ
Abbâsîler dönemi mütercimlerinden.
YUHANNÂ b. MÂSEVEYH
Abbâsîler döneminin meşhur Süryânî hekimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER