M. ZEKİ DUMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. ZEKİ DUMAN

1952-2013
Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÜ’l-FETH ed-DEYLEMÎ
Yemen’de ilk kurulan Zeydî İmamları Devleti’nin son lideri ve Zeydiyye’nin otuz altıncı imamı (1039-1052).
EMEL
Gerçekleştirilmesi uzun zamana bağlı ümit ve arzular için kullanılan bir terim.
HABÎS
Pis, iğrenç veya zararlı olduğu için insan tabiatının hoşlanmadığı, aklın ve dinin benimsemediği şeyler hakkında kullanılan bir Kur’an tabiri.
HABLULLAH
Genellikle Kur’ân-ı Kerîm’i ifade ettiği kabul edilen bir Kur’an tabiri.
HURÛF-ı MUKATTAA
Kur’an’da yirmi dokuz sûrenin başında yer alan ve isimleriyle telaffuz edilen harflerin ortak adı.
İBNÜ’l-VECÎH
Kıraat âlimi.
İSKENDERÂNÎ, Îsâ b. Abdülazîz
Kıraat, hadis, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER