MEHMET YAVUZ

Müellif toplam 13 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-HASÂİS
İbn Cinnî’nin (ö. 392/1002) Arap dilinin usul ve felsefesine dair eseri.
İBN CİNNÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
İBN FEREC el-CEYYÂNÎ
Endülüslü şair, lugat âlimi ve tarihçi.
İBN HAZM, Ebü’l-Mugīre
Şair, kâtip ve devlet adamı.
MEKKÛDÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
MUÂZ b. MÜSLİM el-HERRÂ
Dil âlimi ve şair.
RİYÂŞÎ
Basra mektebine mensup dil ve edebiyat âlimi.
ŞERÎŞÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
ŞİMŞÂTÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi, şair.
DÂMİN, Hâtim Sâlih
Iraklı edip ve nâşir.
MUHAMMED YÛSUF NECM
Arap dili ve edebiyatı âlimi, yazar.
MUSTAFA REMZÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi, kadı ve şair.
ŞENEVÂNÎ
Arap dili âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.