MUSTAFA UZUNPOSTALCI - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA UZUNPOSTALCI

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABÎDE es-SELMÂNÎ
Tâbiîn devrinin Kûfe’de yetişen meşhur fakihi.
AHSÎKESÎ
Hanefî fakihi.
AMR b. DÎNÂR
Tâbiîn devri Mekke fukahasından, müctehid, muhaddis.
BULKĪNÎ, Ömer b. Reslân
Şâfiî fakihi ve müctehidi.
BULKĪNÎ, Sâlih b. Ömer
Şâfiî fakihi ve hadis âlimi.
BURHÂNEDDİN el-BUHÂRÎ
Hanefî müctehid ve âlimi.
CEMAAT
Namazda imama uyanlar anlamına gelen fıkıh terimi.
CEMÂL el-MALATÎ
Hanefî fakihi.
CENİN
Anne karnındaki çocuk.
DEFİN
Ölünün gömülmesi anlamında bir fıkıh terimi.
EBÛ HANÎFE / 1. Bölüm
Hanefî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER