Ş. TUFAN BUZPINAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

Ş. TUFAN BUZPINAR

Müellif toplam 21 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Coğrafya, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ESAD EFENDİ, Uryânîzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
HAREMEYN
Mekke ve Medine şehirlerini birlikte ifade eden tabir.
HAVRAN
Suriye’nin güneyinde bir bölge.
KEVÂKİBÎ, Abdurrahman b. Ahmed
Osmanlı yönetimine karşı reformcu düşünceleriyle tanınan gazeteci ve yazar.
LAZKİYE
Suriye’nin en büyük liman şehri.
LÜBNAN / 4. Bölüm: Osmanlı Dönemi
Ortadoğu’da Akdeniz’e kıyısı olan ülke.
MISRÎ, Azîz Ali
Osmanlı subayı ve Mısır devlet adamı.
MİDHAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
MUSTAFA FÂZIL PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
MUSTAFA KÂMİL PAŞA
Mısırlı gazeteci, yazar ve siyasetçi.
NABLUS
Filistin’de tarihî bir şehir.
NAKÎBÜLEŞRAF
Seyyid ve şeriflerle ilgili işlere bakan yetkili.
NEHHAS PAŞA
Mısırlı devlet adamı.
SÂTI‘ el-HUSRÎ
Arap asıllı Osmanlı eğitimcisi ve Arap milliyetçisi.
SAYYÂDÎ
Rifâî şeyhi.
SURİYE / 3. Bölüm
Ortadoğu’da bir Akdeniz ülkesi.
SURRE
Hac zamanı dağıtılmak üzere Haremeyn’e gönderilen eşya ve hediyeleri ifade eden bir terim.
ŞAM / 2. Bölüm
İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden biri, günümüzde Suriye’nin başşehri.
ŞEYH ZÂFİR
Şâzelî-Medenî tarikatı şeyhi.
TEVFİK PAŞA, Hidiv
Mısır hidivi (1879-1892).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER