SABRİ HİZMETLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

SABRİ HİZMETLİ

Müellif toplam 16 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDURRAHMAN b. RÜSTEM
Kuzey Afrika’daki İbâzîler’in imamı ve Rüstemîler hânedanının kurucusu.
BÎKENDÎ, Muhammed b. Ahmed
Mu‘tezile kelâmcılarından.
ETTAFEYYİŞ
XX. yüzyılda İbâzıyye mezhebini Cezayir’de canlandıran din âlimi.
İBN EBÛ DÎNÂR
Tunuslu tarihçi.
İBN EBÛ TÂHİR
Tarihçi, edip ve şair.
İBN EBÜ’d-DEM
Şâfiî fakihi ve tarihçi.
İBN HÂTİM
Tarihçi ve devlet adamı.
İBN HİCCÎ
Muhaddis, tarihçi ve Şâfiî fakihi.
İBN ŞEDDÂD, Abdülazîz
Kuzey Afrikalı tarihçi.
İBNÜ’s-SAGĪR
Rüstemîler devri tarihçisi.
İBNÜ’s-SÂÎ
Iraklı tarihçi.
İBNÜ’t-TIKTAKĀ
el-Faḫrî adlı eseriyle tanınan Şiî tarihçisi.
İFREN (Benî İfren)
Zenâte’ye mensup bir Berberî kabilesi.
KĀİM-BİEMRİLLÂH es-SA‘DÎ
Sa‘dîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1511-1517).
KARMATÎLER
Aşırı Şiî İsmâiliyye mezhebine mensup bir zümre.
MARÇAIS, Georges
Fransız şarkiyatçısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER