SAÎD MURÂD - TDV İslâm Ansiklopedisi

SAÎD MURÂD

Müellif toplam 14 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tefsir, İslam Felsefesi ve Ahlak, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN METTEVEYH
Mu‘tezile kelâmcısı.
KÂMİL YÛSUF el-BEHTÎMÎ
Mısırlı hâfız ve kāri.
KEREM, Yûsuf
Felsefe tarihçisi.
MÂLİK b. NEBÎ
Cezayirli fikir adamı.
MİNŞÂVÎ, Muhammed Sıddîk
Mısırlı hâfız ve kāri.
MUHAMMED RİF‘AT
Mısırlı kāri.
MUSTAFA ABDÜRRÂZIK
Mısırlı âlim ve Ezher şeyhi.
MUSTAFA İSMÂİL
Mısırlı tanınmış hâfız ve kāri.
NEŞŞÂR, Ali Sâmî
Mısırlı âlim ve fikir adamı.
OSMAN EMÎN
Mısırlı fikir adamı.
ŞA‘ŞÂÎ
Mısırlı hâfız ve kāri.
TEFTÂZÂNÎ, Ebü’l-Vefâ
İslâm düşüncesi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mısırlı âlim, Turuk-ı Sûfiyye Meclisi reisi.
TEVFÎK et-TAVÎL
Mısırlı bilim ve fikir adamı.
ZEKÎ NECÎB MAHMÛD
Mısırlı edebiyat eleştirmeni, çevirmen, yazar ve fikir adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER