SALİH KARACABEY - TDV İslâm Ansiklopedisi

SALİH KARACABEY

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HATTÂBÎ
Muhaddis ve lugatçı.
İBN EBÛ SELEME
Hz. Peygamber’in üvey oğlu.
İBNÜ’l-BÂGANDÎ
Hadis hâfızı.
İBNÜ’l-MUFADDAL
Hadis hâfızı, fakih.
İBNÜ’l-MU‘TEMİR
Hadis hâfızı, tâbiî.
SA‘D b. REBΑ
Uhud’da şehid düşen sahâbî.
SÂLİH CEZERE
Hadis hâfızı.
ŞEYBE b. OSMAN
Sahâbî.
ZİYÂDETÜ’s-SİKA
Güvenilir bir râvinin, rivayetinde diğer râvilerin zikretmediği bir bilgi vermesi anlamında hadis terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER