ŞERAFETTİN TURAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ŞERAFETTİN TURAN

1925-2015
Müellif toplam 19 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Coğrafya, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA
Ünlü Türk denizci ve kaptan-ı deryâsı.
BAYEZİD, Şehzade
Kanûnî Sultan Süleyman’ın saltanat iddiasıyla isyan eden Hürrem Sultan’dan olma oğlu.
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
DÂVUD PAŞA, Koca
Osmanlı vezîriâzamı.
DUBROVNİK
Hırvatistan Cumhuriyeti’nin Dalmaçya sahillerinde tarihî bir liman şehri.
EDİRNE ANTLAŞMASI
1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı sonunda 14 Eylül 1829 tarihinde imzalanan antlaşma.
HADIM SİNAN PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
HERSEKZÂDE AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
HIZIR HAYREDDİN REİS
Ünlü Türk denizcisi.
HOCA SÂDEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
KEMALPAŞAZÂDE / 1. Bölüm
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
KİTÂBÜ’l-MUHÎT
Seydi Ali Reis’in (ö. 970/1562) deniz coğrafyasına ve astronomiye dair Türkçe eseri.
LEVANT
Avrupa literatüründe X. yüzyıldan başlayarak Akdeniz’in doğu kıyılarındaki ülkelere verilen ad.
LOZAN ANTLAŞMASI
Türk Kurtuluş Savaşı sonunda 24 Temmuz 1923’te imzalanan antlaşma.
MİMARBAŞI
Osmanlı döneminde Hassa Mimarları Ocağı’nın başı.
MUSTAFA ÇELEBİ
Kanûnî Sultan Süleyman’ın oğlu.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK / 1. Bölüm: HAYATI
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
SİLÂHDAR
Bazı Türk-İslâm devletlerinde ve Osmanlılar’da sultanın silâhları ile silâhhânesinden sorumlu olan saray görevlisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER