ZİYA YILMAZER - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZİYA YILMAZER

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Tefsir
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BÂLÎ
Güney Habeşistan’da bir bölge ve XIV-XVI. yüzyıllar arasında burada hüküm süren küçük bir müslüman sultanlık.
EREMYA ÇELEBİ
Ermeni asıllı şair ve tarihçi.
ESAD EFENDİ, Sahaflar Şeyhizâde
Osmanlı vak‘anüvisi ve Takvîm-i Vekāyi‘ nâzırı.
HOROVITZ, Josef (Chajim)
Alman şarkiyatçısı.
ÎSÂZÂDE TÂRİHİ
1654-1693 yıllarını içine alan Osmanlı tarihi.
İSMÂİL PAŞA, Nişancı
Osmanlı sadrazamı.
MURAD IV / 1. Bölüm
Osmanlı padişahı (1623-1640).
ŞÂNÎZÂDE MEHMED ATÂULLAH EFENDİ
Osmanlı tarihçisi ve modern tıbbın öncüsü, şair.
TEŞRÎFÂT-ı KADÎME
Sahaflar Şeyhizâde Esad Efendi’nin (ö. 1848) Osmanlı Devleti’nde teşrifat kaidelerine dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER