MUHAMMED NÛRÜ’l-ARABÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MUHAMMED NÛRÜ’l-ARABÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

محمّد نور العربي
MELÂMİYYE
Melâmet anlayışını benimseyenlerin oluşturduğu tasavvuf akımı ve tarikat.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
MELÂMET
Bir tasavvuf terimi; III. (IX.) yüzyılda Horasan bölgesinde ortaya çıkıp daha sonra bütün İslâm dünyasında yaygınlık kazanan tasavvuf anlayışı.
Tarikatı
NAKŞİBENDİYYE
Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.
Müridi ve halifesi
HARÎRÎZÂDE
Tarikatlara dair Tibyânü vesâʾili’l-ḥaḳāʾiḳ adlı ansiklopedik eseriyle tanınan sûfî müellif.
Müridi ve halifesi
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
Müridi ve halifesi
AHMED AMİŞ EFENDİ
Mutasavvıf, şeyh, Fâtih türbedarı.
Müridi
AHMED MUHTAR BEYEFENDİ, Molla Bey
Osmanlı şeyhülislâmı.
Müridi
ERGÜNEŞ, Hüseyin Şemsi
Nakşibendî Melâmîliği’ne mensup müellif.
Çağdaşı
ABDÜLKĀDİR-i BELHÎ
Nakşibendî ve Melâmî-Hamzavî şeyhi.
Tarikat silsilesini devam ettiren sûfî
KEMÂLÎ EFENDİ
Mutasavvıf-şair.
Şerh yazdığı eser
AKĀİDÜ’n-NESEFÎ
Ebû Hafs Necmeddin Ömer b. Muhammed en-Nesefî’nin (ö. 537/1142) akaide dair risâlesi.
Şerh yazdığı eser
VÂRİDÂT
Bedreddin Simâvî’nin (ö. 823/1420) tasavvufa dair Arapça eseri.
Şerh yazdığı eser
DELÂİLÜ’l-HAYRÂT
Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465) tarafından derlenen salavat mecmuası.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
NİYÂZÎ-i MISRÎ
Halvetiyye’nin Mısriyye kolunun kurucusu, mutasavvıf şair.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
HACI BAYRÂM-ı VELÎ
Bayramiyye tarikatının kurucusu.
Eserine şerh yazdığı mutasavvıf
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Mensubu olduğu entelektüel çevre
EKBERİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye (ö. 638/1240) nisbet edilen tasavvufî ve fikrî bir hareket.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER