MUSTAFA ABDÜRRÂZIK - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MUSTAFA ABDÜRRÂZIK ile İLİŞKİLİ MADDELER

مصطفى عبد الرّازق
Hocası
MUHAMMED ABDUH
Mısırlı İslâm düşünürü, yenilik hareketinin öncülerinden.
Kardeşi
ALİ ABDÜRRÂZIK
el-İslâm ve uṣûlü’l-ḥükm adlı kitabıyla tanınan Mısırlı düşünür ve siyasetçi.
Öğrencisi
NEŞŞÂR, Ali Sâmî
Mısırlı âlim ve fikir adamı.
Öğrencisi
TEFTÂZÂNÎ, Ebü’l-Vefâ
İslâm düşüncesi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mısırlı âlim, Turuk-ı Sûfiyye Meclisi reisi.
Öğrencisi
BEDEVÎ, Abdurrahman
Mısırlı felsefeci.
Öğrencisi
NECÎB MAHFÛZ
Nobel edebiyat ödülü sahibi Mısırlı yazar.
Öğrencisi
EBÛ RÎDE
İslâm felsefesi ve kelâmı hakkındaki çalışmalarıyla tanınan Mısırlı âlim.
Çağdaşı
EBÜ’l-ALÂ AFÎFÎ
Felsefe ve tasavvufla ilgili araştırmalarıyla tanınan Mısırlı âlim.
Çağdaşı
ZÂHİD KEVSERÎ
Son devir Osmanlı âlimlerinden.
Çağdaşı
HEYKEL, Muhammed Hüseyin
Mısırlı gazeteci, siyasetçi ve düşünür.
Yöneticiliğini yaptığı kurum
EZHER
Kahire’de, İslâm dünyasının halen yaşamakta olan en eski dinî eğitim kurumu durumundaki cami ve etrafındaki külliye.
Öğrencisi
OSMAN EMÎN
Mısırlı fikir adamı.
Öğrencisi
TEVFÎK et-TAVÎL
Mısırlı bilim ve fikir adamı.
Öğrencisi
EHVÂNÎ, Ahmed Fuâd
Mısırlı felsefeci.
Öğrencisi
MUHAMMED MUSTAFA HİLMİ
Mısırlı felsefe ve tasavvuf âlimi.
Öğrencisi
MUHAMMED YÛSUF MÛSÂ
Mısırlı İslâm hukukçusu, felsefeci.
Öğrencisi
ŞERKĀVÎ, Abdurrahman Ahmed
Hikâye, roman ve tiyatro yazarı, şair, hürriyet için verdiği mücadeleyle tanınan Mısırlı yazar.
Öğrencisi
ABDÜLHALÎM MAHMÛD
Ezher şeyhi, mutasavvıf.
Çağdaşı
MANSÛR FEHMÎ
Mısırlı ilim ve fikir adamı, deneme yazarı.
Çağdaşı
KEREM, Yûsuf
Felsefe tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER