NETÎCETÜ’l-FETÂVÂ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

NETÎCETÜ’l-FETÂVÂ ile İLİŞKİLİ MADDELER

نتيجة الفتاوى
Yazarı
DÜRRÎZÂDE MEHMED ÂRİF EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
DÜRRÎZÂDELER
Tanınmış bir Osmanlı ulemâ ailesi.
Edebî türü
FETVA
Fıkhî bir meselenin dinî-hukukî hükmünü açıklayan cevap.
FETVAHÂNE
Osmanlı Devleti’nde meşihat makamı içerisinde fetva işlemlerini yürütmekle görevli birim.
Esere Arapça nukūl yazan âlim
GEDİZLİ MEHMED EFENDİ
Osmanlı âlimi, fakih.
Aynı türdeki diğer önemli eser
FETÂVÂ-yı EBÜSSUÛD EFENDİ
Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’nin (ö. 982/1574) fetvalarını bir araya getiren eser.
Aynı türdeki diğer önemli eser
FETÂVÂ-yı ABDÜRRAHÎM
Şeyhülislâm Menteşzâde Abdürrahim Efendi’nin (ö. 1128/1716) fetvalarını bir araya getiren eser.
Aynı türdeki diğer önemli eser
FETÂVÂ-yı FEYZİYYE
Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi’nin (ö. 1115/1703) fetvalarını bir araya getiren eser.
Aynı türdeki diğer önemli eser
FETÂVÂ-yı FEYZİYYE
Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi’nin (ö. 1115/1703) fetvalarını bir araya getiren eser.
Aynı türdeki diğer önemli eser
FETÂVÂ-yı MİNKĀRÎZÂDE
Şeyhülislâm Minkārîzâde Yahyâ Efendi’nin (ö. 1088/1678) fetvalarını bir araya getiren eser.
Aynı türdeki diğer önemli eser
FETÂVÂ-yı YAHYÂ EFENDİ
Şeyhülislâm Zekeriyyâzâde Yahyâ Efendi’nin (ö. 1053/1644) fetvalarını bir araya getiren eser.
Aynı türdeki diğer önemli eser
BEHCETÜ’l-FETÂVÂ
Şeyhülislâm Yenişehirli Abdullah Efendi’nin (ö. 1156/1743) fetvalarını toplayan eser.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER