ŞÂBÂNİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞÂBÂNİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الشعبانيّة
TARİKAT
Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol.
HALVETİYYE
Ömer el-Halvetî’ye (ö. 800/1397-98) nisbet edilen İslâm dünyasının en yaygın tarikatı.
ŞÂBÂN-ı VELÎ
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının kurucusu.
ŞÂBÂN-ı VELÎ KÜLLİYESİ
Kastamonu’da XVI. yüzyılda inşa edilen külliye.
ÖMER FUÂDÎ
Halvetî-Şâbânî şeyhi, şair.
KARABAŞ VELÎ
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Karabaşiyye kolunun kurucusu.
MEHMED NASÛHÎ
Halvetî-Şâbânî tarikatının Nasûhiyye kolunun kurucusu.
BEKRİYYE
Halvetiyye tarikatının Şâbâniyye kolunun Kutbüddin Mustafa b. Kemâleddin el-Bekrî’ye (ö. 1162/1749) nisbet edilen bir şubesi.
RAHMÂNİYYE
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Sîdî Muhammed b. Abdurrahman el-Gaştûlî’ye (ö. 1208/1794) nisbet edilen bir kolu.
ÇERKEŞÎ MUSTAFA EFENDİ
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Çerkeşiyye kolunun kurucusu.
KUŞADALI İBRÂHİM EFENDİ
Halvetî-Şâbânî tarikatının Kuşadaviyye kolunun kurucusu.
HİFNÎ
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Hifniyye kolunun kurucusu, Şâfiî âlimi.
GEREDELİ HALİL EFENDİ
Halvetî-Şâbânî şeyhi.
MEHMED TEVFİK BOSNEVÎ
Halvetî-Şâbânî şeyhi.
MARAŞLI AHMED TÂHİR EFENDİ
Kadı, dersiâm, vâiz, Halvetî-Şâbânî şeyhi.
YÂKUB HAN KÂŞGARÎ
Diplomat, Halvetî-Şâbânî şeyhi.
DUMLU, Mehmet
Halvetî-Şâbânî şeyhi.
ÖZOK, Said
Şâbânî şeyhi, zâkirbaşı ve dinî eserler bestekârı.
Silsilesinde yer alan isim
TOKADÎ, Hayreddin
Halvetî şeyhi.
Silsilesinde yer alan isim
CEMÂL-i HALVETÎ
Halvetiyye tarikatının Cemâliyye kolunun kurucusu ve bu tarikatın İstanbul’daki ilk temsilcisi, âlim ve şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER