« Madde sayfasına git

TABERÎ, Muhammed b. Cerîr ile İLİŞKİLİ MADDELER

محمّد بن جرير الطبري
CÂMİU’l-BEYÂN an TE’VÎLİ ÂYİ’l-KUR’ÂN
İbn Cerîr et-Taberî’nin (ö. 310/923) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
TÂRÎHU’l-ÜMEM ve’l-MÜLÛK
Muhammed b. Cerîr et-Taberî’nin (ö. 310/923) umumi tarihe dair eseri.
Hocası
ZA‘FERÂNÎ
İmam Şâfiî’nin “kavl-i kadîm”inin en güçlü râvisi.
Hocası
İBNÜ’l-MÜSENNÂ
Hadis hâfızı.
Hocası
MÜZENÎ
İmam Şâfiî’nin önde gelen talebesi, müctehid.
Hocası
REBΑ b. SÜLEYMAN el-MURÂDÎ
İmam Şâfiî’nin talebesi.
Hocası
İBN ABDÜLHAKEM, Ebû Abdullah
Fakih ve muhaddis.
Etkilediği âlim
MUÂFÂ en-NEHREVÂNÎ
Edip, kıraat, tefsir ve hadis âlimi, fakih.
Hocası
SADEFÎ, Yûnus b. Abdüla‘lâ
İmam Şâfiî’nin talebesi, fıkıh, hadis ve kıraat âlimi.
Öğrencisi
AHMED b. KÂMİL
Kur’an ilimleri ve fıkıh âlimi.
Hocası
BÜNDÂR, Muhammed b. Beşşâr
Basralı tanınmış muhaddis.
Hocası
EBÛ ZÜR‘A er-RÂZÎ
Hadis hâfızı ve münekkidi.
Hocası
İBNÜ’l-MÜNECCİM
Edebiyat tarihçisi, kelâm âlimi ve mûsiki nazariyatçısı.
Hocası
SİCİSTÂNÎ, Ebû Hâtim
Arap dili ve edebiyatı, Kur’an ilimleri, hadis ve ahbâr âlimi, râvi.
Hocası
SADEFÎ, Yûnus b. Abdüla‘lâ
İmam Şâfiî’nin talebesi, fıkıh, hadis ve kıraat âlimi.
İsteği üzerine Laṭîfü’l-ḳavl adlı eserini telif ettiği vezir
ABBAS b. HASAN el-CERCERÂÎ
Abbâsî veziri.
Eleştirdiği itikâdî mezhep
CEBRİYYE
İnsanlara ait ihtiyarî fiillerin ilâhî irade ve kudretin zorlayıcı tesiriyle meydana geldiğini savunan grupların ortak adı.
Eleştirdiği itikâdî mezhep
KADERİYYE
Sorumluluk doğuran fiillerin sadece insan iradesiyle gerçekleştiğini ileri süren itikadî mezhep.
Eleştirdiği itikâdî mezhep
MU‘TEZİLE
İtikadî meselelerin yorumunda akla ve iradeye öncelik veren kelâm mezhebi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.