TACİKLER - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TACİKLER ile İLİŞKİLİ MADDELER

Anavatanları
MÂVERÂÜNNEHİR
Ceyhun nehrinin kuzey ve doğusunda kalan bölgeye İslâm tarihçi ve coğrafyacıları tarafından verilen isim.
TACİKİSTAN
Orta Asya’da bir ülke.
SÂMÂNÎLER
Mâverâünnehir ve Horasan’da hüküm süren bir İslâm hânedanı (819-1005).
Hâkimiyeti altında yaşadıkları hanlık
HÎVE HANLIĞI
1512-1920 yılları arasında Hârizm’de hüküm süren bir müslüman Türk devleti.
Hâkimiyeti altında yaşadıkları hanlık
HOKAND HANLIĞI
1710-1876 yılları arasında başşehir Hokand olmak üzere Fergana bölgesinde hüküm süren bir devlet.
Hâkimiyeti altında yaşadıkları hanlık
BUHARA HANLIĞI
XVI-XX. yüzyıllar arasında Buhara’da hüküm süren dört hânedan döneminin ortak adı.
Yoğun olarak yaşadıkları ülke
AFGANİSTAN
Asya kıtasında denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesi.
Yoğun olarak yaşadıkları ülke
ÖZBEKİSTAN
Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden.
Yoğun olarak yaşadıkları ülke
İRAN
Ortadoğu ile Orta Asya’nın yüksek düzlükleri arasında yer alan ülke.
Tacikler'in kökeni hakkında bilgi veren kişi
RITTER, Hellmut
Türkiye’de Batılı anlamda Doğu dilleri filolojisinin ve Türkoloji’nin kurucusu Alman bilim adamı.
Tacik tarihi ile ilgili araştırma yapan bilim adamı
RADLOFF, Friedrich Wilhelm
Alman asıllı Rus Türkologu.
Tacik tarihi ile ilgili araştırma yapan bilim adamı
VÁMBÉRY, Arminius
Macar Türkologu.
Tacik tarihi ile ilgili araştırma yapan bilim adamı
BARTHOLD, Vasilij Viladimiroviç
Rus Türkolog ve şarkiyatçısı.
DUŞANBE
Tacikistan’ın başşehri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER