ÜSKÜDAR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÜSKÜDAR ile İLİŞKİLİ MADDELER

BİLÂD-ı SELÂSE
İstanbul ile kullanıldığında Galata, Üsküdar ve Eyüp, bazan tek başına kullanıldığında ise İstanbul, Bursa ve Edirne kadılıklarını ifade eden bir tabir.
MİHRİMAH SULTAN KÜLLİYESİ
Üsküdar’da İskele Meydanı’nın kuzeyinde Paşalimanı caddesi başında inşa edilmiş XVI. yüzyıla ait külliye.
YENİ VÂLİDE KÜLLİYESİ
Üsküdar’da XVIII. yüzyılın başlarında inşa edilen külliye.
ALTUNÎZÂDE KÜLLİYESİ
Üsküdar’da Altunîzâde Camii ile çevresindeki çeşitli yapılardan oluşan geç devir Osmanlı külliyesi.
ÜSKÜDAR MEVLEVÎHÂNESİ
NASÛHÎ TEKKESİ
İstanbul Üsküdar’da XVII. yüzyılda kurulan, Halvetiyye’nin Nasûhiyye kolunun âsitânesi.
ÖZBEKLER TEKKESİ
İstanbul Üsküdar’da Orta Asya’dan gelen dervişlerin barınması için inşa edilen Nakşibendî tekkesi.
MİSKİNLER TEKKESİ
Cüzzamlıların tecrit edildiği mekân, cüzzamhâne; Üsküdar Cüzzamhânesi.
ÜSKÜDAR SULARI
İstanbul’un Anadolu yakasına içme suyu sağlayan tesisler.
ÜSKÜDAR MATBAASI
1802’de Üsküdar Harem’de Selimiye Kışlası civarında kurulan matbaa.
ÜSKÜDAR MÛSİKİ CEMİYETİ
İstanbul’da kurulan amatör mûsiki cemiyeti.
HACI SELİM AĞA KÜTÜPHANESİ
İstanbul Üsküdar’da XVIII. yüzyılda Hacı Selim Ağa tarafından kurulan kütüphane.
BALABAN İSKELESİ
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan eski ticaret yolunun Üsküdar’daki iskelesi.
AHMED III ÇEŞMESİ
Üsküdar’da İskele Meydanı’nda XVIII. yüzyıla ait meydan çeşmesi.
ÜSKÜDARLI ALİ EFENDİ
Kur’an tilâvetinde İstanbul tavrının son temsilcilerinden.
ÜSKÜDARLI TALAT
Daha çok tarih manzumeleriyle tanınan son dönem şair ve yazarı.
ALİ ÜSKÜDÂRÎ
XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Osmanlı müzehhibi ve lake ustası.
KARACAAHMET MEZARLIĞI
İstanbul Üsküdar’da şehrin en eski ve en büyük mezarlığı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER