ZÜHLÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ZÜHLÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الذهلي
Hocası
YAHYÂ b. YAHYÂ el-MİNKARÎ
Horasanlı hadis hâfızı.
Hocası
ABDURRAHMAN b. MEHDÎ
Tebeu’t-tâbiînin tanınmış hadis hâfızı ve fıkıh âlimi.
Hocası
TAYÂLİSÎ
Müsned sahibi, Basralı hadis hâfızı.
Hocası
ABDÜRREZZÂK es-SAN‘ÂNÎ
Tanınmış Yemenli muhaddis.
Hocası
FİRYÂBÎ, Muhammed b. Yûsuf
Hadis hâfızı.
Hocası
HUREYBÎ
Hadis âlimi.
Hocası
NUAYM b. HAMMÂD
Hadis hâfızı ve fakih.
Hocası
İBN NÜMEYR
Hadis hâfızı.
Hocası
İBN VÂRE
Hadis hâfızı.
Hocası
SAÎD b. MANSÛR
Hadis âlimi.
Hocası
EBÛ CA‘FER en-NÜFEYLÎ
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
MÜSLİM b. HACCÂC
el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınan muhaddis.
Öğrencisi
İBN MÂCE
Kütüb-i Sitte’nin altıncı kitabı kabul edilen es-Sünen’in müellifi, hadis hâfızı.
Öğrencisi
TİRMİZÎ
Kütüb-i Sitte’den el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’in müellifi, muhaddis.
Öğrencisi
EBÛ HÂTİM er-RÂZÎ, Muhammed b. İdrîs
Hadis hâfızı ve münekkit.
Öğrencisi
NESÂÎ
Kütüb-i Sitte’den biri olan es-Sünen’in müellifi, muhaddis.
Öğrencisi
İBN EBÛ DÂVÛD
es-Sünen sahibi Ebû Dâvûd’un oğlu, hadis hâfızı.
Öğrencisi
MÜSLİM b. HACCÂC
el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınan muhaddis.
Halku’l-Kur’ân konusunda tartıştığı ve Nîşâbur’dan ayrılmak zorunda bıraktığı âlim
BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil
Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis.
Buhârî ile tartışmasına neden olan konu
HALKU’l-KUR’ÂN
Kur’an’ın yaratılmış olup olmadığı konusundaki tartışmaları ifade eden kelâm terimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER