ZÜHRÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ZÜHRÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الزهري
TÂBİÎN
Sahâbeyi müslüman olarak gören ve müslüman olarak ölen ikinci nesli ifade eden terim.
ÖMER b. ABDÜLAZÎZ
Emevî halifesi (717-720).
Soyundan geldiği kabile
ZÜHRE (Benî Zühre)
Kureyş kabilesinin Hz. Peygamber’in annesinin mensup olduğu kolu.
Hocası
ENES b. MÂLİK
Hz. Peygamber’e hizmetiyle tanınan ve en çok hadis rivayet eden sahâbîlerden biri.
Hocası
EBÜ’t-TUFEYL
En son vefat eden sahâbî.
Hocası
SAÎD b. MÜSEYYEB
Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri.
Hocası
URVE b. ZÜBEYR
Medineli meşhur yedi fakihten biri, hadis ve siyer âlimi.
Hocası
UBEYDULLAH b. ABDULLAH
Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri.
Hocası
EBÛ BEKİR b. ABDURRAHMAN
Medineli tâbiî, fakih ve muhaddis.
Hocası
ATÂ b. EBÛ REBÂH
Tâbiîn devri Mekke fıkıh mektebinin tanınmış temsilcisi, muhaddis ve müfessir.
Hocası
A‘REC, Abdurrahman b. Hürmüz
Muhaddis ve mukrî bir tâbiî.
Hocası
AMRE bint ABDURRAHMAN
Hadis ve fıkıh sahalarında otorite olan kadın tâbiî.
Hocası
KABÎSA b. ZÜEYB
Muhaddis ve fakih, tâbiî.
Öğrencisi
ZÜBEYDÎ, Muhammed b. Velîd
Humus kadısı ve muhaddis.
Öğrencisi
ŞUAYB b. EBÛ HAMZA
Hadis hâfızı, kâtip.
Öğrencisi
MA‘MER b. RÂŞİD
Yemen’de hadisi ilk tedvin eden tâbiî, muhaddis ve fakih.
Öğrencisi
SÜFYÂN b. UYEYNE
Tebeu’t-tâbiîn neslinden hadis âlimi ve hâfız.
Öğrencisi
MÂLİK b. ENES
Mâlikî mezhebinin imamı, büyük müctehid ve muhaddis.
Çağdaşı
ABDÜLMELİK b. MERVÂN
Emevî halifesi (685-705).
Çağdaşı
SÜLEYMAN b. ABDÜLMELİK
Emevî halifesi (715-717).
Çağdaşı
ÖMER b. ABDÜLAZÎZ
Emevî halifesi (717-720).
Çağdaşı
YEZÎD II
Emevî halifesi (720-724).
Çağdaşı
HİŞÂM b. ABDÜLMELİK
Emevî halifesi (724-743).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER