ABDULLAH b. ABBAS - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ABDULLAH b. ABBAS ile İLİŞKİLİ MADDELER

عبد الله بن عبّاس
Dedesi
ABDÜLMUTTALİB
Hz. Peygamber’in dedesi.
Babası
ABBAS
Hz. Peygamber’in amcası.
Annesi
ÜMMÜ’l-FAZL
Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın hanımı, sahâbî.
Teyzesi
MEYMÛNE
Hz. Peygamber’in son olarak evlendiği hanımı.
Oğlu
ALİ b. ABDULLAH b. ABBAS
Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın torunu, tâbiî.
Azatlı kölesi ve önde gelen öğrencilerinden
İKRİME el-BERBERÎ
Abdullah b. Abbas’ın mevlâsı, müfessir tâbiî.
Önde gelen öğrencilerinden
MÜCÂHİD b. CEBR
Tâbiîn neslinin önde gelen müfessirlerinden.
Önde gelen öğrencilerinden
ATÂ b. EBÛ REBÂH
Tâbiîn devri Mekke fıkıh mektebinin tanınmış temsilcisi, muhaddis ve müfessir.
Önde gelen öğrencilerinden
SAÎD b. CÜBEYR
Hadis ve tefsir konusundaki rivayetleriyle bilinen tâbiî.
ABÂDİLE
Hadiste ve tasavvufta farklı anlamlarda kullanılan terim.
Önde gelen öğrencilerinden
TÂVÛS b. KEYSÂN
Muhaddis ve fakih tâbiî.
Önde gelen öğrencilerinden
SAÎD b. MÜSEYYEB
Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri.
Çağdaşı
ÖMER
Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644).
Çağdaşı
OSMAN
İlk müslümanlardan, Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsü (644-656).
Çağdaşı
ALİ
İlk müslümanlardan, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü (656-661).
Çağdaşı
MUÂVİYE b. EBÛ SÜFYÂN
Sahâbî, Emevî hilâfetinin kurucusu (661-680).
CEMEL VAK‘ASI
Hz. Ali ile Hz. Âişe arasında cereyan eden savaş (36/656).
MUHAMMED
Son peygamber.
SIFFÎN SAVAŞI
Halife Hz. Ali ile Muâviye b. Ebû Süfyân arasında yapılan savaş (37/657).
Hakkında çalışma yapan şarkiyatçı
GOLDZIHER, Ignaz
Yahudi asıllı Macar şarkiyatçısı.
Hakkında çalışma yapan şarkiyatçı
BUHL, Frantz
Danimarkalı şarkiyatçı.
CERH ve TA‘DÎL
Hadis râvilerinin dinî ve ilmî yönden tenkidini konu edinen ilim.
TAHRÎC
Hadislerin aslî kaynaklarını ve isnadlarını belirleme yöntemi.
SAHÂBE
Hz. Peygamber’in sohbetine katılanlar anlamında bir terim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER