İBÂZIYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBÂZIYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الإباضيّه
HÂRİCÎLER
Dinî ve siyasî konulardaki aşırı görüşleri ve faaliyetleriyle tanınan fırka.
ABDULLAH b. İBÂZ
Hâricî fırkalarından İbâzıyye’nin kurucusu.
Fırkanın kökeninde önemli bir yere sahip olan şahıs
MİRDÂS b. ÜDEYYE
Basra Hâricîliği’nin önde gelen liderlerinden.
Fırkanın kökeninde önemli bir yere sahip olan şahıs
CÂBİR b. ZEYD
İbâzıyye’den olduğu söylenen muhaddis ve fakih.
İbâzîler tarafından kurulan bir devlet
RÜSTEMÎLER
Cezayir’de hüküm süren İslâm hânedanı (777-909).
HALKA
Kuzey Afrika’da İbâzîler’in dinî ve idarî işlerini yürüten meclis.
LEWICKI, Tadeusz
İbâzıyye hakkındaki araştırmalarıyla tanınan Polonyalı şarkiyatçı, Arap dili uzmanı.
ACÂRİDE
Acrediyye olarak da bilinen ve daha çok Horasan’da yayılmış olan bir Hâricî fırkası.
EZÂRİKA
Hâricîler’in ilk büyük fırkası.
SUFRİYYE
İlk Hâricî fırkalarından biri.
NECEDÂT
I. (VII.) yüzyılın sonlarına doğru özellikle Bahreyn ve Yemâme bölgelerinde yayılmış Hâricî bir fırka.
EBÛ UBEYDE, Müslim b. Ebû Kerîme
İbâzıyye’nin gelişmesinde etkili olan âlimlerden biri.
EBÛ YEZÎD en-NÜKKÂRÎ
İbâzıyye’nin Nükkâr koluna mensup olan ve Kuzey Afrika’da Fâtımî hânedanını kuruluş dönemlerinde ciddi şekilde sarsan Hâricî reisi.
EBÜ’l-HATTÂB el-MEÂFİRÎ
Trablusgarp’ta Cebelinefûse bölgesindeki İbâzîler’in seçtikleri ilk imam.
HAFS b. EBÜ’l-MİKDÂM
İbâzıyye fırkalarından Hafsıyye’nin kurucusu.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER