İBRÂHİM - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBRÂHİM ile İLİŞKİLİ MADDELER

إبراهيم
Babası
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
Annesi
KÖSEM SULTAN
IV. Murad ve Sultan İbrâhim’in annesi, vâlide sultan.
Kardeşi
OSMAN II
Osmanlı padişahı (1618-1622).
Kardeşi
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Amcası
MUSTAFA I
Osmanlı padişahı (1617-1618, 1622-1623).
Hanımı
TURHAN SULTAN
IV. Mehmed’in annesi vâlide sultan.
Oğlu
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Oğlu
SÜLEYMAN II
Osmanlı padişahı (1687-1691).
Oğlu
AHMED II
Osmanlı padişahı (1691-1695).
Hocası
HÜSEYİN EFENDİ, Cinci Hoca
Sultan İbrâhim’i etkisi altına alarak devrin siyasî olaylarında rol oynayan padişah hocası ve Anadolu kazaskeri.
Veziri
KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
MEHMED PAŞA, Sultanzâde
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
HÜSEYİN PAŞA, Deli
Girit serdarı ve sadrazam.
Veziri
HEZARPÂRE AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
SOFU MEHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Veziri
SÂLİH PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Veziri ve damadı
SÜLEYMAN PAŞA, Malatyalı
Osmanlı sadrazamı.
Musâhibi, veziri ve damadı
KENAN PAŞA
Osmanlı veziri ve kaptan-ı deryâsı.
Döneminin önemli devlet adamlarından
İPŞİR MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Musahiplerinden
KOÇİ BEY
IV. Murad ve Sultan İbrâhim’e devlet idaresinde yol göstermek üzere kaleme aldığı risâlelerle ün salmış Osmanlı müellif ve mütefekkiri.
Döneminin devlet adamlarından
KASIM AĞA
Osmanlı iç siyasetine de karışmış olan Hassa başmimarı.
IV. Murad'ın ölüm döşeğindeyken İbrâhim’i öldürtmek için fetva aldığı iddia edilen şeyhülislâm
YAHYÂ EFENDİ, Zekeriyyâzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şair.
Şeyhülislâmlığını yapan, hal‘ine ve katline fetva veren kişi
ABDÜRRAHİM EFENDİ, Hoca
Osmanlı şeyhülislâmı.
Sultan İbrâhim'in hal'i için Kösem Sultan'ı ikna eden kişi
HANEFÎ MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Döneminde isyan eden devlet adamı
VARVAR ALİ PAŞA
Osmanlı devlet adamı, şair.
Döneminde isyan eden kişi
HAYDAROĞLU MEHMED
Celâlî reislerinden.
Hal'inde rol oynayan devlet adamlarından
KARA MURAD PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı olan han
İSLÂM GİRAY III
Kırım hanı (1644-1654).
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
SOLAKZÂDE MEHMED HEMDEMÎ
Osmanlı tarihçisi, mûsikişinas.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
NAÎMÂ
İlk resmî Osmanlı vak‘anüvisi, tarihçi.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
ABDÜLKADİR EFENDİ, Topçular Kâtibi
Osmanlı tarihçisi.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
VECÎHÎ HASAN EFENDİ
Osmanlı tarihçisi, şair.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
MEHMED HALÎFE
XVII. yüzyılda yaşamış Osmanlı tarihçisi.
Türbesi
İBRÂHİM TÜRBESİ
İstanbul’da Ayasofya Camii’nin bitişiğindeki eski vaftizhâneden çevrilmiş Sultan İbrâhim’in defnedildiği türbe.
Yaptırdığı köşk
SEPETÇİLER KASRI
Topkapı Sarayı’nın dış bahçesinde yer alan sahil köşkü.
Döneminde sarayda görev yapan mûsikişinas
ALİ UFKÎ BEY
Leh asıllı bestekâr ve mûsikişinas, Kitâb-ı Mukaddes’i Türkçe’ye ilk çeviren mütercim.
Târîh-i Mısr adlı eserini Sultan İbrâhim’e sunan tarihçi
ABDULLAH ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Osmanlı tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER