KIYAFET - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KIYAFET ile İLİŞKİLİ MADDELER

القيافة
TESETTÜR
İnsanın fıtrî, tabii, örfî veya dinî bir gerekçeyle vücudunun belli yerlerini örtmesi anlamında terim.
TEBDİL GEZMEK
Hükümdarların tanınmamak için kıyafet değiştirerek denetleme amacıyla halk arasında dolaşmalarını ifade eden bir tabir.
FERACE
Daha çok Osmanlılar’da kullanılan bir dış kıyafet.
ÇARŞAF
Tesettür amacıyla giyilen kadın sokak kıyafeti.
CAR
Bir kadın sokak kıyafeti.
CÜBBE
Üstlük olarak kullanılan uzun, geniş ve düğmesiz bir giyecek türü.
KAFTAN
Türk ve İslâm dünyasında kullanılan bir çeşit üst giysisi.
PEÇE
CÂMEDAR
Bazı İslâm devletlerinde hükümdarın elbiselerine nezaret eden saray görevlisi.
İPEK
HIRKA
Sûfîlerin ve tarikat mensuplarının giydikleri özel elbise.
KÜRK
HİL‘AT
Halife ve hükümdarlar tarafından verilen şeref elbisesi.
GIYÂR
İslâm ülkelerinde yaşayan gayri müslimlerin taşımaya mecbur oldukları, müslümanlarca kâfirlik alâmeti kabul edilen kıyafet.
ZÜNNAR
Gayri müslimlerin dinî alâmetleri olarak takmakla yükümlü kılındıkları kuşak veya kemer.
TIRÂZ
Halife, hükümdar ve devlet adamlarının unvanlarını, lakaplarını taşıyan sırma işleme ve yazılarla süslenmiş elbise, bunların dokunduğu atölye.
ABÂ
Müslüman kavimlerin çoğu tarafından giyilen önü açık bir üstlük ve bu üstlüğün yapıldığı kaba kumaş.
FES
Eskiden Osmanlılar’da, bugün de bazı İslâm ülkelerinde kullanılmakta olan bir baş kıyafeti.
KAVUK
Bir başlık türü.
SARIK
YAŞMAK
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER