MAKEDONYA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MAKEDONYA ile İLİŞKİLİ MADDELER

AVRUPA
Okyanusya’dan sonra dünyanın ikinci küçük kıtası.
ÜSKÜP
Makedonya Cumhuriyeti’nin başşehri.
MANASTIR
Makedonya Cumhuriyeti’nde tarihî bir şehir.
KALKANDELEN
Makedonya Cumhuriyeti’nde tarihî bir şehir.
OHRİ
Makedonya Cumhuriyeti’nde eski bir Osmanlı kaza merkezi.
ÎSÂ BEY CAMİİ
Üsküp’te XV. yüzyılın ikinci yarısında yapılan cami.
SULTAN MURAD KÜLLİYESİ
Üsküp’te XV. yüzyılda inşa edilen külliye.
İSKENDER
İslâm tarihinde daha çok efsanevî şahsiyetiyle tanınan Makedonya kralı.
YUGOSLAVYA
Balkanlar’da 1990’lı yıllarda dağılan federal devlet.
BALKANLAR
Avrupa kıtasının güneydoğusunda yarımada.
RUMELİ
Osmanlılar’ın Balkan yarımadasına verdikleri coğrafî isim ve bu bölgeyi içine alan eyalet.
FETTAH EFENDİ
Üsküplü şair ve müderris.
KEMAL ARUÇİ
Şair, Osmanlı tarihçisi ve müderris.
DOĞAN, Abdülhakim Hikmet
Makedonyalı eğitimci, yazar.
ARUÇİ, Muhammed
Makedonyalı ilim adamı.
KALEŞİ, Hasan
Makedonyalı şarkiyatçı.
MATKOVSKI, Aleksandar
Makedon asıllı şarkiyatçı.
KUMANOVA
Makedonya Cumhuriyeti’nde tarihî bir şehir.
İŞTİP
Bugün Makedonya Cumhuriyeti’nde Štip adıyla anılan eski bir Osmanlı şehri.
PİRLEPE
Makedonya’da tarihî bir şehir.
DEBRE
Makedonya’da tarihî bir şehir.
GEVGİLİ
Makedonya’da tarihî bir şehir.
KÖPRÜLÜ
Makedonya’da tarihî bir şehir.
USTRUMCA
Makedonya’da tarihî bir kasaba.
TİKVEŞ
Makedonya’da tarihî bölge ve kaza merkezi.
DOYRAN
Makedonya’da tarihî bir bölge ve kasaba.
EĞRİDERE PALANKASI
Makedonya’nın kuzeydoğusunda bir kasaba.
KIRÇOVA
Makedonya Cumhuriyeti’nde eski bir Osmanlı kaza merkezi.
VALANDOVA
Makedonya’da tarihî bir kasaba.
İSHAKIYE CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Makedonya’nın Manastır şehrinde XVI. yüzyıl başında yapılmış cami ve külliye.
KAÇANİKLİ MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
Makedonya’nın başşehri Üsküp’te XVII. yüzyılın başlarına ait külliye.
ALACA İSHAK BEY CAMİİ
Makedonya’nın başşehri Üsküp’te Türk devrine ait en eski âbidelerden biri.
DÜKKÂNCIK CAMİİ
Makedonya Cumhuriyeti’nde XVI. yüzyıla ait Osmanlı camisi.
HÜSEYİN ŞAH CAMİİ ve TÜRBESİ
Üsküp yakınında XVI. yüzyıl ortalarında inşa edilen cami ile bânisinin türbesi.
HAYDAR KADI CAMİİ
Makedonya’nın Manastır şehrinde XVI. yüzyılda yapılmış cami.
HÜSÂMEDDİN PAŞA CAMİİ
Makedonya’nın İştip şehrinde XV-XVI. yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen cami.
HAMZA BEY CAMİİ
Makedonya’nın Manastır şehrinde XV-XVI. yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen cami.
HARÂBÂTÎ BABA TEKKESİ
Rumeli’de Bektaşîliğin en önemli merkezlerinden biri olan tekke.
TAŞKÖPRÜ
Üsküp’te XIV. yüzyıla ait köprü.
DÂVUD PAŞA HAMAMI
Üsküp’te Sadrazam Koca Dâvud Paşa tarafından XV. yüzyıl sonlarında yaptırılan çifte hamam.
POMAKLAR
Bulgaristan, Batı Trakya ve Doğu Makedonya’da yaşayan müslüman topluluk.
BALKAN SAVAŞI
Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş (8 Ekim 1912 - 29 Eylül 1913).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER