ALİ TOKSARI - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ TOKSARI

Müellif toplam 16 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BİRR
İman, ibadet ve ahlâka ilişkin bütün iyilikleri ifade eden bir terim.
DERÂVERDÎ
Muhaddis.
EBÂN b. SAÎD
Hz. Peygamber’in Bahreyn valisi, sahâbî.
HÂLİD b. MA‘DÂN
Hadis ve fıkıh âlimi, tâbiî.
HÂRİSE b. SÜRÂKA
Bedir Gazvesi’nde ensardan şehid olan ilk sahâbî.
HAYSEME b. SÜLEYMAN
Hadis hâfızı.
HUMEYD et-TAVÎL
Hadis hâfızı, tâbiî.
İBN NÜMEYR
Hadis hâfızı.
İBNÜ’l-MÜSENNÂ
Hadis hâfızı.
İBNÜ’ş-ŞARKĪ
Hadis âlimi, Şâfiî fakihi.
İBRÂHİM b. SA‘D
Hadis hâfızı, fakih.
KUTBÜDDİN el-HALEBÎ
Hadis ve kıraat âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER