AYŞE ESRA ŞAHYAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

AYŞE ESRA ŞAHYAR

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SÂBİT b. HAZM
Hadis hâfızı ve lugat âlimi.
ŞÜHDE el-KÂTİBE
Bağdatlı kadın muhaddis, hattat.
ÜMÂME bint EBÜ’l-ÂS
Hz. Peygamber’in torunu.
ÜMÂME bint HAMZA
Hz. Hamza’nın kızı, sahâbî.
ÜMMÜ’d-DERDÂ el-VASSÂBİYYE
Kadın tâbiî, fakih ve muhaddis.
ZEYNEB bint EBÛ SELEME
Hz. Peygamber’in hanımlarından Ümmü Seleme’nin kızı.
ZEYNEB bint HUZEYME
Hz. Peygamber’in Ümmü’l-mesâkîn lakaplı hanımı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER