M. MÜNİR AKTEPE - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. MÜNİR AKTEPE

1917-1996
Müellif toplam 29 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDURRAHMAN EŞREF EFENDİ
Kıbrıs Mollası adıyla da tanınan Osmanlı müellifi.
ABDÜLHAMİD I
Osmanlı padişahı (1774-1789).
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
AHMED LUTFİ EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvis ve şairi.
AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
BABADAĞI
Romanya’da Dobruca bölgesinin kuzeyinde eski bir Türk yerleşim merkezi.
BALTACI MEHMED PAŞA
III. Ahmed devri sadrazamlarından.
BAYSUN, Mehmet Cavit
Türk tarihçisi.
ÇANDARLI
XIV. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı hânedanı ile birlikte ortaya çıkan ve Osmanlı Devleti’nin gelişmesinde rol oynayan bir Türk ailesi.
ÇANDARLI ALİ PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
ÇANDARLI HALİL PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
ÇANDARLI İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı (1421-1429).
ÇANDARLI İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı (1498-1499).
ÇANDARLI KARA HALİL HAYREDDİN PAŞA
İlk Osmanlı vezirlerinden.
ÇEŞME
İzmir iline bağlı ilçe merkezi.
ÇEŞME VAK‘ASI
Akdeniz’de faaliyet gösteren Rus donanmasının 1770’te Çeşme Limanı önlerinde Osmanlı donanmasını yaktığı deniz savaşı.
ÇINAR VAK‘ASI
IV. Mehmed devrinde 1656’da yeniçerilerle sipahilerin İstanbul’da çıkardıkları isyana verilen ad.
ÇİMBİ
Osmanlılar’ın Gelibolu yarımadasında yani Avrupa kıtasında ilk sahip oldukları küçük bir kalenin adı.
ÇORLULU ALİ PAŞA
Silâhdar, Osmanlı sadrazamı.
ENVERÎ, Sâdullah
Osmanlı vak‘anüvisi.
ESAD EFENDİ, Hocazâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
ESAD EFENDİ, Vassâfzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
HASAN PAŞA, Damad
Osmanlı sadrazamı.
HEKİMOĞLU ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
İPŞİR MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
KÂĞITHANE
İstanbul’a bağlı ilçe, tarihî bir semt.
KEMANKEŞ ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
KOSOVA / 1. Bölüm
Yugoslavya’ya bağlı özerk bölge iken bugün Kosova’da Birleşmiş Milletler Muvakkat Sivil Yönetimi idaresinde müstakil bir bölge.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER