MUSTAFA AYDIN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA AYDIN

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABAZALAR
Batı Kafkasya’da Karadeniz kıyısında yaşayan yerli halklardan biri.
ACARA / 1. Bölüm
Kafkasya’da Gürcistan Cumhuriyeti’ne bağlı özerk bölge.
FAŞ
Gürcistan’da tarihî bir şehir.
GÖKLEN
Bir Türkmen boyu.
KARABAĞ
Azerbaycan’da tarihî öneme sahip bir idarî bölge.
LEKLER
Dağıstan’da yaşayan Kafkas halklarından biri.
MESHET TÜRKLERİ
Kafkaslar’da yaşayan bir Türk topluluğu.
MORDTMANN, Johannes Heinrich
Alman şarkiyatçısı.
REVAN
Ermenistan Cumhuriyeti’nin bugün Erivan şeklinde anılan başşehri.
SAYIN, Abdurrahman Vefik
Osmanlı Maliye nâzırı.
SCHLUMBERGER, M. Gustave
Fransız tarihçisi, nümismat.
SOHUM
Abhazya’nın başşehri.
ŞEKİ / 1. Bölüm
Azerbaycan’da bir hanlığın merkezi olan şehir ve bölge.
ŞEYH MANSÛR
Kafkaslar’da Ruslar’a karşı direnişi örgütleyen dinî lider.
ŞİRVAN
Azerbaycan’da tarihî bir bölge ve günümüzde mevcut olmayan bir şehir.
TALİŞ HANLIĞI
Azerbaycan’da XVIII. yüzyılda kurulan bir hanlık.
TİFLİS
Gürcistan Cumhuriyeti’nin başşehri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER