NURİ TOPALOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

NURİ TOPALOĞLU

Müellif toplam 23 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂMİR b. EBÛ VAKKĀS
İslâmiyet’i ilk kabul eden sahâbîlerden.
AMR b. EHTEM
Şair sahâbî.
DEGŪLÎ
Muhaddis, fakih ve dil âlimi.
DÛLÂBÎ, Ebû Bişr
Muhaddis ve tarihçi.
EBÛ ÂMİR el-EŞ‘ARÎ
Kumandan sahâbî.
HACRÎ
Hadis ve kıraat âlimi.
HANZALE b. REBΑ
Hz. Peygamber’e kâtiplik yapan sahâbî.
HEBBÂR b. ESVED
Şair sahâbî.
İBN ASÂKİR, Ebü’l-Yümn
Hadis âlimi, şair.
İBN ÂT
Endülüslü hadis hâfızı.
İBN EBÜ’l-FEVÂRİS
Hadis hâfızı.
İBN MÂKÛLÂ
Muhaddis ve biyografi yazarı.
İBN MENDE, Ebü’l-Kāsım
Hadis hâfızı ve biyografi âlimi.
İBNÜ’d-DEBBÂĞ, Ebü’l-Velîd
Hadis hâfızı ve tarihçi.
İBNÜ’l-HÂDIBE
Hadis âlimi.
KURTUBÎ, Ahmed b. Ömer
Endülüslü muhaddis ve Mâlikî fakihi.
SÛRÎ, Muhammed b. Ali
Hadis âlimi ve şair.
TALK b. ALİ
Sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER