ŞÜKRAN FAZLIOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

ŞÜKRAN FAZLIOĞLU

Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABBAS SAL
Senegalli eğitmen, şair ve yazar.
ÂİŞE ABDURRAHMAN
Mısırlı âlim, edip, müfessir ve eğitimci.
BİLGRÂMÎ, Evhadüddin
Dil âlimi, şair ve edip.
EBÛ MÂDÎ, Îliyyâ
Mehcer edebiyatına mensup şair, yazar ve gazeteci.
MAHFÛZ, Hüseyin Ali
Birçok alanda eserleri olan Iraklı âlim.
MAHMÛD DERVÎŞ
Filistinli şair, edebiyatçı.
TÂHÂ HÜSEYİN
Mısırlı düşünür, edebiyatçı ve eleştirmen.
TÂRÎHU ÂDÂBİ’l-LUGATİ’l-ARABİYYE
Corcî Zeydân’ın (ö. 1914) Arap dili literatürü tarihiyle ilgili eseri.
TEVFÎK el-HAKÎM
Mısırlı oyun yazarı, romancı.
VAZ‘
Lafızların belirli bir anlam karşılığında ortaya konulmasını ve lafız-anlam ilişkisini konu edinen bilim dalı.
VELİYYÜDDİN YEKEN
Mısırlı eleştirmen ve şair.
YÂZİCÎ, İbrâhim b. Nâsîf
Lübnanlı dilci, şair, gazeteci ve eleştirmen.
YÂZİCÎ, Nâsîf b. Abdullah
Lübnanlı şair, dilci ve edip.
ZEYNEB FEVVÂZ
Lübnanlı edip, şair ve araştırmacı.
ZEYYÂT, Ahmed Hasan
Mısırlı eğitimci, edebiyatçı ve gazeteci.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER