TURGUT AKPINAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

TURGUT AKPINAR

1928-2011
Müellif toplam 19 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Arap Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti, Arap Dili ve Edebiyatı, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AKDAĞ, Mustafa
Osmanlı Devleti’nin iktisadî-içtimaî tarihi ve Celâlî isyanları üzerindeki araştırmalarıyla tanınan tarihçi.
AKSEL, Malik
Halk resimleri üzerindeki çalışmalarıyla tanınan ressam ve yazar.
AKSÜT, Ali Kemali
Tarih ve millî terbiye konularındaki eserleri ile tanınan yazar, idareci.
AMASYA TARİHİ
Hüseyin Hüsâmeddin Yasar’ın (ö. 1939) şehir tarihçiliğine öncülük ettiği kabul edilen eseri.
ARSAL, Sadri Maksudi
Kazan Türkleri arasında yetişen tanınmış siyaset ve ilim adamı.
DAĞLIOĞLU, Hikmet Turhan
Araştırmacı, yazar.
GALLAND, Antoine
Binbir gece masallarını Avrupa’ya tanıtan Fransız şarkiyatçısı.
GOLIUS, Jacobus
Arapça-Latince lugatı ile tanınan Hollandalı şarkiyatçı.
GROHMANN, Adolf
Arapça papirüsler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Avusturyalı semitist.
HARTMANN, Richard
Alman şarkiyatçısı.
HÜSEYİN HÜSÂMEDDİN YASAR
Amasya Tarihi adlı eseriyle tanınan araştırmacı ve ilim adamı.
IORGA, Nicolae
Romanyalı tarihçi, siyaset adamı ve edebiyatçı.
KISSLING, Hans Joachim
Alman şarkiyatçısı ve Türkologu.
KREMER, Alfred von
Avusturyalı şarkiyatçı ve devlet adamı.
MERİÇ, Rıfkı Melûl
Şair, Türk-İslâm sanatı tarihi araştırmacısı.
PARET, Rudi
Kur’ân-ı Kerîm araştırmalarıyla tanınan Alman şarkiyatçısı.
VÁMBÉRY, Arminius
Macar Türkologu.
WITTEK, Paul
Osmanlı tarihi üzerine araştırmalarıyla tanınan Avusturyalı tarihçi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER