MÛSÂ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MÛSÂ ile İLİŞKİLİ MADDELER

موسى
PEYGAMBER
Allah’tan vahiy yoluyla aldığı bilgileri ve emirleri tebliğ etmek, muhataplarını hak dine çağırmakla görevlendirilen yüksek vasıflı kimse.
ÜLÜ’l-AZM
Kur’ân-ı Kerîm’de bazı peygamberler için kullanılan bir tabir.
YAHUDİLİK
Hz. Mûsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.
TEVRAT
Kur’ân-ı Kerîm’de yahudilerin kutsal kitabına verilen ad.
HÂRÛN
Hz. Mûsâ’nın kardeşi, onun yardımcısı olarak İsrâiloğulları’na gönderilen peygamber.
YED-i BEYZÂ
Hz. Mûsâ’ya verilen mûcizelerden biri.
Bazı kaynaklarda kayınpederi olarak nitelendirilen peygamber
ŞUAYB
Kur’an’da Medyen halkına gönderildiği bildirilen peygamber.
İSRÂİL (Benî İsrâil)
Tevrat ve Kur’an’da Hz. Ya‘kūb’un (İsrâil) çocuklarına ve onların soyundan gelenlere verilen ad.
Mücadele ettiği şahıs
FİRAVUN
Eski Mısır krallarının unvanı.
HIZIR
Hz. Mûsâ döneminde yaşayan, kendisine ilâhî bilgi ve hikmet öğretilen kişi.
YÛŞA‘
Hz. Mûsâ’dan sonra peygamberlik yapan Benî İsrâil peygamberi.
ÂSİYE
İslâm’a göre Firavun’un Hz. Mûsâ’ya iman etmiş olan eşi.
ON EMİR
Hz. Mûsâ’ya Sînâ’da taş tabletler üzerine yazılı olarak verilen ilk ilâhî emirler.
SÎNÂ
Hz. Mûsâ’ya Tevrat’ın verildiği dağ.
LEN TERÂNÎ
Hz. Mûsâ’nın Cenâb-ı Hakk’ı görme talebine verilen “Sen beni göremezsin” anlamında karşılık.
MECMAU’l-BAHREYN
Kur’an’a göre Mûsâ ile Hızır’ın buluştuğu yerin adı.
Kendisine verilen mûcizelerden biri
ASÂ
Çeşitli din ve kültürlerde kudret ve otorite ile dinî-sihrî gücün sembolü sayılan sopa, değnek.
KĀRÛN
Zenginliğiyle tanınan, Hz. Mûsâ ve Hârûn’un şahsında Allah’ın emirlerine karşı çıktığı için cezalandırılan kişi.
BEL‘AM b. BÂÛRÂ
Tevrat’ta ve İslâm kaynaklarında, önceleri iyi bir mümin iken daha sonra Hz. Mûsâ ve kavmi aleyhine hile tertiplediği için cezalandırıldığı rivayet edilen kişi.
SÂMİRÎ
Hz. Mûsâ Tûr’a çıktığında İsrâiloğulları’nı altından yaptığı buzağıya tapmaya sevkeden kişi.
HÂMÂN
Kur’an’da Hz. Mûsâ dönemindeki Firavun sarayının bir yetkilisi olarak anılan kişi.
ARZ-ı MEV‘ÛD
Allah’ın Hz. İbrâhim’e ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaad ettiği yer için kullanılan terim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER