NEBHÂNÎ, Yûsuf b. İsmâil - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

NEBHÂNÎ, Yûsuf b. İsmâil ile İLİŞKİLİ MADDELER

يوسف بن إسماعيل النبهاني
Hocası
RÂFİÎ, Abdülkādir b. Mustafa
Hanefî fakihi, Mısır müftüsü.
Hocası
ŞİRBÎNÎ, Abdurrahman b. Muhammed
Ezher şeyhi.
Öğrencisi
KETTÂNÎ, Muhammed b. Ca‘fer
Hadis âlimi.
Öğrencisi
İBNÜ’s-SIDDÎK, Ebü’l-Fazl
Hadis, fıkıh ve usûl-i fıkıh âlimi.
Öğrencisi
HUCENDÎ, Muhammed Sultan
Türkistan menşeli yakın dönem din âlimi.
Öğrencisi
HÂŞİMÎ, Muhammed b. Ahmed
Derkāvî-Alevî şeyhi, âlim.
Muarızı
ÂLÛSÎ, Mahmûd Şükrî
Âlûsî ailesinden, tarihçi, edebiyatçı ve Selefiyye’ye bağlı ıslahatçı din âlimi.
Yakın ilişki içerisinde olduğu padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
CÂMİU KERÂMÂTİ’l-EVLİYÂ
Yûsuf b. İsmâil en-Nebhânî’nin (ö. 1932) sûfîlerin hayatı, menkıbe ve kerametlerine dair eseri.
HÜCCETULLĀH ale’l-ÂLEMÎN
Yûsuf b. İsmâil en-Nebhânî’nin (ö. 1932) Hz. Peygamber’in mûcizelerine dair eseri.
İcazet verdiği âlim
KĀDİRÎ, Muhammed b. İdrîs
Faslı muhaddis, fakih ve mutasavvıf.
Öğrencisi
FETÂNÎ, Ahmed
Malezyalı âlim ve edip.
İcazet verdiği âlim
ŞİNKĪTÎ, Muhammed Habîbullah
Moritanyalı hadis âlimi.
İcazet alıp icazet verdiği âlim
KETTÂNÎ, Muhammed Abdülhay
Hadis âlimi ve mutasavvıf.
Çağdaşı
MUHAMMED HIDIR HÜSEYİN
Tunus asıllı âlim, Ezher şeyhi.
Eleştiriler yönelttiği âlim
EFGĀNÎ, Cemâleddin
İslâmî uyanışı etkileyen XIX. yüzyıl fikir ve siyaset adamlarından.
İhtisar ettiği eser
RİYÂZÜ’s-SÂLİHÎN
Nevevî’nin (ö. 676/1277) bir müslümanın günlük hayatında ihtiyaç duyacağı âyet ve hadisleri derlediği eseri.
İhtisar ettiği eser
el-MEVÂHİBÜ’l-LEDÜNNİYYE
Ahmed b. Muhammed el-Kastallânî’nin (ö. 923/1517) Hz. Peygamber’in hayatı ve şahsiyetine dair eseri.
Düzenleyip eklemelerde bulunduğu eser
el-CÂMİU’s-SAGĪR
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) derlediği kısa hadisleri ihtiva eden eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER