« Madde sayfasına git

PAŞMAKÇIZÂDE ALİ EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Tahta çıkışında nakîbüleşraf olarak biat ve dua ettiği padişah
AHMED II
Osmanlı padişahı (1691-1695).
Edirne Vak'ası sırasında âsilerin talebiyle şeyhülislâmlığını onaylayan padişah
MUSTAFA II
Osmanlı padişahı (1695-1703).
Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Oğlu
PAŞMAKÇIZÂDE ABDULLAH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Damadı
İSHAK EFENDİ, Ebûishakzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şâir.
İntisâb edip mülâzemet aldığı kişi
ABDÜRRAHİM EFENDİ, Hoca
Osmanlı şeyhülislâmı.
Derslerine devam ettiği şeyhülislâm
MİNKĀRÎZÂDE YAHYÂ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Selefi
MEHMED EFENDİ, İmâm-ı Sultânî
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
SÂDIK MEHMED EFENDİ, Sadreddinzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Selefi ve halefi
ABDULLAH EFENDİ, Ebezâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Ali Efendi'yi kendisine rakip gören ve azlini sağlayan, daha sonra fetvasıyla öldürülen sadrazam
ÇORLULU ALİ PAŞA
Silâhdar, Osmanlı sadrazamı.
Kahire'ye sürgün edilmesinde etkili olan kişi
ALİ PAŞA, Sürmeli
Osmanlı sadrazamı.
Sürgün edildiği Sinop'tan İstanbul'a dönmesini sağlayan kişi
ŞEHİD ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Asiler tarafından şeyhülislâm tayin edildiği ayaklanma
EDİRNE VAK‘ASI
1703 yılında çıkan, Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin ölümü, II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ve yerine III. Ahmed’in cülûsu ile sonuçlanan ayaklanma.
Mensup olduğu tarikat
NAKŞİBENDİYYE
Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.
Mensup olduğu tarikat
MELÂMİYYE
Melâmet anlayışını benimseyenlerin oluşturduğu tasavvuf akımı ve tarikat.
II. Ahmed'in tahta çıkışı esnasında bulunduğu makam
NAKÎBÜLEŞRAF
Seyyid ve şeriflerle ilgili işlere bakan yetkili.
Kadılık yaptığı yer
KUDÜS
Üç ilâhî dinde de önemli bir yere sahip olan ve kutsal sayılan şehir.
Kadılık yaptığı yer
EDİRNE
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Kadılık yaptığı yer
EYÜP
Haliç’in son kısmında, surların hemen dışında yer alan ilçe merkezi ve İstanbul’un en eski semtlerinden biri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.